Odhalení připravovaných novinek do nejbližší verze systému SolidWorks vždy patří k nejočekávanějším událostem počátku roku. Přinášíme vám jejich ilustrovaný přehled.

Poznámka: Všechny snímky byly pořízeny fotoaparátem z projekčního plátna, nejedná se o přímé screenshoty obrazovek, omluvte proto zhoršenou obrazovou kvalitu. Věříme, že naprostá exkluzivita těchto obrázků vám tento drobný nedostatek bohatě vykompenzuje. Příslušný popisek je vždy umístěn pod obrázkem, ke kterému se vztahuje.

Do uvítacího okna s naposledy otevřenými dokumenty lze „připínat“ soubory a složky, ke kterým si chcete zajistit rychlý přístup.

Přepínač jednotek umístěný v pravé části spodní lišty programu umožní během konstruování libovolně přepínat mezi různými fyzikálními jednotkami.

Nové volby nastavení zpřesní navrhování ohýbaných okrajů plechových dílů.

Před zpracováním rozvinu plechového výrobku lze určit prvky, které mají být při rozvinu ignorovány.

Editor rovnic byl zcela přepracován. Zpřístupňuje všechny kóty z dílu a s pomocí měřítka umožňuje odvodit další rozměry potřebné pro výpočet.

V prostředí výkresů umožní SolidWorks 2012 odvození rozpisky materiálu bez potřeby výběru některého z pohledů. Vylepšeny byly bublinové popisky, které lze snadněji kategorizovat a uspořádávat, například s pomocí magnetických linií, jež program zdědil od sesterské aplikace 3Dvia Composer.

Samotný 3Dvia Composer získal vyspělejší funkce pro rendering vizualizací a nový nástroj pro navigaci v prostoru. Novinkou je též automatické zvýraznění položky v rozpisce materiálu odpovídající vybranému prvku modelu.

Z programu 3Dvia Composer pochází i funkce pro skrytí vybraných částí sestavy po stisknutí tabelátoru.

Velmi zajímavě působí nový nástroj pro okamžité cenové kalkulace navrhovaného výrobku. Konstruktér může v reálném čase upravovat návrh s ohledem na jeho výrobní náklady.

Po zavedení nástrojů pro simulace pohybu byly připraveny funkce pro optimalizace pohyblivých součástí. Uživatel může zkoumat současně několik variant návrhu a hledat tu nejvhodnější.

SolidWorks 2012 by si měl hravě poradit i s velmi rozsáhlými sestavami. Rychlé bude jejich načtení i prohlížení. Provázanost jednotlivých dílů se stromovou strukturou návrhu zůstává zachována, stejně jako možnost editovat vybraný díl nebo podsestavu v nezjednodušené formě.

Nová verze programu, jež by měla obsahovat výše uvedené novinky, bude uživatelům k dispozici na podzim letošního roku.

Komentáře