SolidWorks jako webová služba, tedy 3D CAD spouštěný v okně internetového prohlížeče ze vzdáleného serveru, byl horkým tématem loňského roku. Letos už tak žhavě nevypadá.

Na konferenci SolidWorks World jezdím už několik let. Ať se koná v Kalifornii, na Floridě nebo v Texasu, daří se pořadatelům udržet naprosto stejné schéma i podobu hlavních atrakcí. Tím spíš vynikne cokoliv, co se odchýlí od normálu – vzhledem k precizní připravenosti vždy tím správným směrem.

Loňský ročník, pořádaný v kalifornském Anaheimu, byl v tomto ohledu unikátní. Na sklonku celosvětové krize představil SolidWorks jako silnou firmu, která obdivuhodným způsobem investuje do vývoje nových technologií, jichž bylo během tří dnů představeno víc, než snad bylo možné vstřebat.

Velmi diskutovanou novinkou se stal ohlášený odklon od osobních počítačů (PC) k „novým“ platformám. Systém SolidWorks byl představen na počítači Apple a také jako webová služba spuštěná v Internet Exploreru. Dočkali jsme se zveřejnění záměru obsáhnout více typů internetových prohlížečů a také mobilních zařízení, jako je iPhone.

Rozpracovaná verze SolidWorksu jako online služby, spuštěného na počítači Apple,
která byla předvedena na loňském ročníku konference SolidWorks World 2010.
(Foto: Jan Homola, CAXMIX)

Rozruch vyvolalo zvláště technologické pozadí tohoto pokroku – tedy rozhodnutí vyvíjet další verze SolidWorksu ne jako lokálně instalovaného softwaru, ale jako webové služby. Tedy softwaru, který si můžete pouze pronajímat, přičemž na svém počítači provozujete pouze klientskou aplikaci, jež zpřístupňuje plnou funkčnost 3D CADu ze serveru poskytovatele.

V porovnání s předchozím ročníkem byl ten letošní na podobně zásadní ohlášení relativně chudý. Ba co víc, nedočkali jsme se prakticky žádného posunu ve vývoji onoho online 3D CADu, označovaného jako SolidWorks V6. Skutečnosti, které vyplynuly z přednášek i zákulisních diskusí, tyto snahy SolidWorksu staví do nového světla, jež zachovává ambice, ale zároveň střízliví pod tlakem skutečných potřeb uživatelů.

Pro pořádek si připomeňme, jaká očekávání vzbuzoval SolidWorks V6 a co všechno je v moci CAD systému, jenž lze provozovat jako webovou službu:

  • program je možné spouštět takřka na jakékoliv počítačové platformě (Windows, Apple, Linux),
  • díky tomu, že hlavní práci zastávají vysoce výkonné servery poskytovatele softwaru, uživatel může i na běžně vybaveném počítači pracovat s velmi složitými a robustními datovými modely, generovat vizualizace rychlostí, která je na standardní pracovní stanici nemožná apod.,
  • přímá provázanost s online úložišti informací usnadní týmovou spolupráci a využití již dříve vytvořených modelů z dostupných databází,
  • neustálé automatické ukládání zabrání ztrátě dat, pokud dojde ke kolapsu systému během práce,
  • aplikace je dostupná kdekoliv, kde je internet…

Přínosů online CAD systému, provozovaného v infrastruktuře serverového „cloudu“, je skutečně mnoho. Vzápětí po oznámení tohoto záměru se však v SolidWorksu dočkali i pochybovačných reakcí a kritiky.

Osud SolidWorksu mají nyní v rukou tito dva muži, Bernard Charles a Bertrand Sicot.
(Foto: Jan Homola, CAXMIX)

O ohrožení svých zájmů se začali obávat vývojáři doplňkových aplikací, jelikož tyto doplňky se musejí instalovat na lokální počítače, což by v kombinaci s webovým CADem nefungovalo. Prodejce softwaru zase začal zajímat obchodní model – k čemu krom školení bude dobrý reseller, pokud program zákazníkovi poskytne přímo jeho výrobce? A jak bude taková služba zpoplatněna uživatelům? Budou ochotni platit vysoké částky za provoz softwaru, který nevlastní? (V poslední otázce pomíjíme fakt, že ani v současnosti uživatel software nevlastní, kupuje si pouze licenční klíč, jenž ho opravňuje k používání softwaru dle přesných podmínek a nemůže s ním libovolně nakládat – například jej prodat dál.)

Odpověď letos naznačil nový CEO SolidWorksu Bertrand Sicot a pro jistotu, aby jej nikdo nepřeslechl, svoji tezi dvakrát zopakoval: SolidWorks bude VŽDY nabízet desktopovou verzi CADu a k tomu přidá možnosti využívat online software přes internet a na mobilních zařízeních.

Fielder Hiss předvádí bezplatný 2D CAD DraftSight s dotykovým rozhraním na tabletu iPad.
Očekává se, že zejména výkresy naleznou na mobilních zařízeních uplatnění.
(Foto: Jan Homola, CAXMIX)

Blogger Deelip Menezes získal od Sicota ještě přesnější a podrobnější vysvětlení. SolidWorks by měl být podle něj i v dalších desktopových verzích provozován kompletně offline bez nutnosti připojení k internetu. Důvod, proč předváděli podle všeho již funkční verzi SolidWorksu online, byl údajně ten, aby přiměli interní vývojové oddělení pracovat v důsledku zveřejnění intenzivněji a také proto, aby získali zpětnou vazbu od uživatelů.

Na otázku, jakou konkrétní reakci tedy SolidWorks získal, odpovídá Bertrand Sicot upřímně: „Stručně řečeno, 3D CAD fungující zcela online naši zákazníci nehledají.“

Čerstvě představená aplikace SolidWorks Live Buildings vychází ze stejné konfigurace jako
očekávaná online verze SolidWorksu. Lze předpokládat, že ten bude vypadat velmi podobně.
(Foto: Jan Homola, CAXMIX)

V souvislosti s dalším směřováním vývoje svěřeného CAD systému nový šéf SolidWorksu upozorňuje ještě na jednu důležitou věc – jelikož sám vzešel z řad prodejců softwaru a vždy byl v přímém kontaktu s uživateli, záleží mu zcela na jejich skutečných potřebách a nevidí přínos v produktech, které jsou vytvářeny jen proto, aby vyvolaly rozruch a zafungovaly jako marketingový tahák. Očekávat tedy nyní můžeme minimálně mírný pokrok „v mezích zákona“. A jako bonus možnost volby, zda jít cestou průkopníků, nebo zůstat „bezpečně“ offline.

Komentáře