[Stručně] V Cane Creek využívají 3D CAD systému SolidWorks k počítačové podpoře navrhování, analýzám a přípravě součástí jízdních kol na výrobu. Cílem je snížit náklady a dobu pro uvedení výrobku na trh. S jejich výrobky se můžete potkat také na českých silnicích, polních i lesních cestách.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Cane Creek si vybrala SolidWorks pro optimalizaci návrhu součástek pro špičková jízdní kola

Společnost proslulá inovacemi hlavových složení dosahuje úspor času a nákladů s pomocí konstrukčního a simulačního softwaru SolidWorks

Haar u Mnichova, 17. května 2011 – Jste-li nadšenými cyklisty, znáte firmu Cane Creek Cycling Components. Proslula hlavovými složeními, která jsou nejdůležitější ložiskovou součástí upevňující vidlici a řidítka k bicyklu.

Společnost Fletcher, N.C., zavedla do průmyslu výroby jízdních kol – kromě dalších novinek – také bezzávitové hlavové složení (AheadSet®), které dnes představuje mimořádně důležitý prvek kvalitních kol.

V Cane Creek využívají software SolidWorks® pro zajištění stejně hladkého fungování konstrukčních činností ve firmě, jako známe u jejich součástek. Společnost je zatím poslední z řady výrobců špičkových kol, kde využívají SolidWorksu – z ostatních jmenujme například Cervelo Cycles, Cycles DeVinci Inc., Mountain Cycle či Trek Bicycle Corp.

Brzký růst

Aby se firma Cane Creek v roce 2004 připravila na ambiciózní rozšíření sortimentu výrobků, věnovala čas objektivnímu zhodnocení svých konstrukčních nástrojů. Začala používat SolidWorks, protože zjistila, že tento software se snadněji používá a šetří náklady, jeho součástí jsou simulační nástroje a pro své návrhy jej volí řada prodejců a zákazníků.

„SolidWorks splňuje všechny naše rozvíjející se požadavky na výzkum a vývoj,“ řekl ředitel výzkumu a vývoje Joshua Coaplen. „Účelem našeho CAD systému je podpora návrhu, analýz a výroby součástí tak, abychom snižovali náklady a dobu pro uvedení výrobku na trh. SolidWorks nám umožňuje uskutečnit vše, čeho Cane Creek potřebuje dosáhnout s ohledem na rozvoj automatizace výroby.“

Společnost například dramaticky snížila časovou náročnost a náklady na vývoj forem na prototypy. S využitím možností softwaru SolidWorks – například analýzy návrhu – je Cane Creek schopna zajistit, aby forma byla použitelná ještě před jejím opracováním. „Provedením většího počtu iterací návrhu v SolidWorksu jsme o polovinu snížili počet prototypových forem potřebných pro jednotlivé součásti, což nám šetří náklady na výrobu prototypových forem a až 10 týdnů z času nutného pro vývoj,“ řekl Coaplen. „Tento nárůst produktivity ve výsledku zkrátil dobu pro uvedení výrobku na trh o 15 %.“

Software SolidWorks Simulation pomáhá ve firmě Cane Creek vizualizovat deformaci pryžových ložiskových těsnění a upravit návrh příslušným způsobem ještě před výrobou. Konfigurační nástroje SolidWorksu umožňují projektantům automatizovat výrobu součástí různých velikostí podle jednoho základního návrhu hlavového složení.

Od zavedení SolidWorksu firma Cane Creek zvýšila nabídku hlavových složení o 30 % a rozšířila svůj sortiment tlumičů o 100 %. „Cílů rozvoje našich výrobků jsme dosáhli zčásti i proto, že software SolidWorks nám umožňuje soustředit se přímo na vlastní návrh,“ řekl Coaplen. „Nemáme zájem vynakládat více úsilí na seznamování se softwarem. Chceme soustředit myšlenky na výrobky, které se snažíme navrhovat, ne na nástroje pro jejich navrhování. SolidWorks nám pomáhá dosáhnout tohoto cíle.“

Další plány

Cane Creek má v plánu využívat software pro technickou komunikaci 3DVIA Composer™ od společnosti SolidWorks pro rychlou tvorbu animovaných, interaktivních návodů k výrobkům, které budou umístěny na internetových stránkách. Interaktivní návody nahradí současné tištěné návody s cílem zvýšit spokojenost zákazníka a zkrátit dobu poskytování podpory po telefonu.

„Software eliminuje spoustu času, který nyní trávíme převodem technických dat na obsah vhodný pro publikování,“ řekl projektant Jim Morrison. „Výsledkem budou lepší návody, spokojenější zákazníci i konstruktéři, kteří budou moci věnovat více času navrhování.“

Komentáře