Správa dat je funkčnost, bez které se dnes žádný konstruktér neobejde, tím spíš, pracuje-li ve dvou a vícečlenném týmu. Pokud chcete mít ve svých projektech pořádek a eliminovat riziko poškození, přepsání nebo ztráty informací z vašich projektů, je pro vás PDM systém nutností.

TIP: Videoprezentace nových funkcí v SolidWorksu 2011. Stačí rychlá registrace.

Nejzákladnější nástroje pro správu dat obsahuje SolidWorks zabudovanou přímo ve verzích Professional a Premium. Tyto umožňují zabezpečený přístup k projektům (autorizace uživatelů v síti, zpřístupnění dat pro zákazníky nebo dodavatele), kontrolu revizí (zabezpečuje aktuálnost dat a omezuje riziko přepsání dříve vytvořených informací) a samozřejmě vyhledávání souborů.

Jestliže chcete svoje workflow povýšit na skutečnou správu dat, máte k dispozici samostatný produkt SolidWorks Enterprise PDM. Ten uplatní každá organizace, která zaměstnává tři a více konstruktérů, případně pokud jsou její konstruktéři geograficky rozptýleni nebo pro konstrukční práce využívá outsourcingu.

Tento program má několik příjemných vlastností. Předně je to uživatelská i technologická nenáročnost v kombinaci s výkonností a praktickou integrací do prostředí operačního systému. SolidWorks Enterprise PDM se po instalaci stává součástí Průzkumníku Windows – přístup k profesionálním nástrojům pro správu souborů má tedy uživatel zaručen odkudkoliv.

Soubory z aplikace 3Dvia Composer umí SolidWorks Enterprise PDM 2011
zobrazit v interaktivním 3D náhledu přímo v Průzkumníku Windows.

Rozumí více než různým 250 typům souborů, které dokáže zobrazit v náhledu, přičemž vedle nejpoužívanějších CAD formátů takto zpřístupní i všechny ostatní běžné typy dokumentů, ať už jsou to dokumenty Microsoft Office, obrázky, animace, prezentace nebo PDF. V případě CAD souborů ze systémů SolidWorks, AutoCAD, Inventor a Solid Edge pak poskytuje také správu referencí a atributů.

funkce SolidWorks Professional SolidWorks Premium SolidWorks Enterprise PDM
Zabezpečený přístup X X X
Kontrola revizí X X X
Vyhledávání souborů X X X
Rozšiřitelnost X
Uživatelská konfigurace X
Hledání a opětovné použití dat návrhů X
Náhled celého dokumentu X
Vzdálený přístup X
Replikace úložiště X
Automatizovaný schvalovací proces X
Průběh kontroly dat X

Tabulka: Funkce pro správu dat v produktech SolidWorks.

Novinky v SolidWorks Enterprise PDM 2011

  • Rychlejší implementace díky možnosti automatického importu skupin s využitím Active Directory (emailové adresy již není potřeba vkládat manuálně).
  • S pomocí průvodce pro aktualizaci referencí lze vyhledat chybějící soubory v rámci Enterprise PDM i mimo něj. Přenos dat do PDM systému je díky tomu rychlejší.
  • Upravené uživatelské rozhraní umožňuje jednodušší správu alternativních proměnných přiřazených k jednotlivým položkám (např. k identifikačním číslům materiálů).
  • Vylepšená organizace kontextového menu (otevírá se klepnutím pravým tlačítkem myši) uspíší přístup k nejčastěji používaným datům.
  • Integrace s nástrojem pro ověření návrhu v SolidWorksu (Design Checker) zajistí automatické prověření souborů z hlediska jejich shody s firemními standardy a pomůže předejít chybám.
  • Nová lišta menu v Průzkumníku Windows poskytuje přímý přístup k nejpoužívanějším příkazům a nástrojům.
  • Podpora aktuálních verzí souborů  SolidWorks 2011 i konkurenčních formátů Autodesk Inventor 2011, Pro/Engineer Wildfire 6 a Solid Edge ST3.
  • Integrovaný přehrávač umožní zobrazit interaktivní 3D náhled souborů z programu 3Dvia Composer přímo v Průzkumníku Windows.

(Zdroj: SolidWorks)

Související články:

SolidWorks: Značka, které se daří

SolidWorks 2011: Deset nejzajímavějších funkcí

SolidWorks Simulation 2011: Analýzy a simulace

Tisková zpráva: SolidWorks 2011 přináší skvělé výsledky

Komentáře