Když v roce 2006 tvůrci SolidWorksu formulovali svoji nosnou vizi – vytvářet CAD, který pomáhá soustředit se přímo na strojírenský design a ne už tolik na ovládání samotného programu, mysleli to vážně. Nový SolidWorks 2011 je v tomto duchu opět o řádný kus dál a jeví se jako velmi komfortní aplikace, jejíž funkce doopravdy umožňují produktivně tvořit, aniž by se musel konstruktér zbytečně rozptylovat tápáním v programovém manuálu.

TIP: Videoprezentace nových funkcí v SolidWorksu 2011. Stačí rychlá registrace.

Je známým faktem, že vývoj nových verzí CAD softwaru v posledních letech významně ovlivňují jeho uživatelé, reagující na výbavu, či nedostatku v danou chvíli dostupných verzí. Nejinak tomu bylo také u SolidWorksu 2011, jehož hlavní předností je podstatně zvýšená spolehlivost – zvýšení stability a výkonu věnovali vývojáři takřka polovinu celkového času určeného pro přípravu této verze.

Uživatelsky motivovaných bylo také 90 % z více než dvou stovek vylepšení zařazených do programu. Jestliže vám nečiní problémy angličtina, můžete se s řadou z nich seznámit prostřednictvím atraktivně zpracované videoprezentace na webu http://www.solidworkslaunch.com/cs. Pro ty ostatní přinášíme stručnější redakční výčet těch nejzajímavějších novinek.

Realističtější vizualizace

SolidWorks 2011 obsahuje namísto modulu PhotoWorks plně integrovanou aplikaci PhotoView 360, která zjednodušuje a zkvalitňuje renderování vizualizací přímo v programu. Dostupnost 64bitové verze pak zaručuje rychlé zpracování vizualizace i v případě skutečně velkých projektů.

Procházení modelem je hračka

Není tajemstvím, že tvůrci SolidWorksu využívají ve svém softwaru některé z technologií používaných v moderních počítačových hrách. Vzpomenete si na to při experimentování s novými nástroji určenými k procházení modelů – virtuální procházka komplexem digitální továrny je nyní totiž stejně intuitivní a názorná, jako byste byli v 3D „střílečce“. Pro vytvoření procházky není nutné předem definovat trasy a směr pohybu. Stačí nastavit výšku vašich virtuálních „očí“ a s pomocí navigačních kláves vyrazit na promenádu virtuálním prostorem. O své zážitky z exkurze se můžete podělit například klientovi zasláním jejího videozáznamu.

Neukazujte víc, než je nutné

Hovoříme-li o zasílání konstrukčních dat mimo firmu, mnozí konstruktéři určitě ocení nově přidanou funkci Defeature, která automatizuje „rozlišení“ modelu na pouze nezbytné detaily. To oceníte v případě, kdy potřebujete sdílet 3D model s obchodními partnery, ale nechcete jim zpřístupnit více informací, než je nutné. Zjednodušený model, který zachovává pouze vnější geometrické parametry výrobku, pak můžete ve formátu IFC posílat uživatelům dalších aplikací, jako je například Autodesk Revit, ArchiCAD nebo produkty firmy Bentley.

Kótování ve výkresech vás bude bavit

Ačkoliv nás cenově dostupné 3D CADy doprovází už patnáct let, zákonitým standardem ve výrobě jsou stále 2D výkresy, čemuž odpovídá i délka času, který uživatelé SolidWorksu stráví v prostředí pro jejich tvorbu. Proces převodu 3D modelu do skic, řezů a pohledů je dnes již v mnoha ohledech šikovně automatizován. Velmi příjemnou novinkou, která se pravděpodobně setká se skutečně vřelým přijetím, je způsob, jakým lze ve výkresech v SolidWorksu 2011 hromadně upravovat kóty. Rutinní činnost, která dříve trvala dlouhé minuty, nyní zabere jen několik málo okamžiků a statický doprovodný obrázek nemůže ani zdaleka přiblížit půvab jejího fungování. Pokud vás tato problematika zajímá, doporučujeme proto seznámit se s novým způsobem kótování například v některém z videí na serveru Youtube.

Rychlejší načítání velkých sestav

Práci s většími sestavami v SolidWorksu zefektivňuje funkce SpeedPak. Načítání velkých sestav nyní ještě více urychlí možnost načtení všech podsestav s již aplikovaným SpeedPakem v aktivním stavu. Při práci v sestavě pak lze u podsestav aktivaci Speedpaku jednoduše přepínat.

Trasování potrubí podle okolí

Z několika vylepšení tvorby potrubních vedení nás zaujala funkce umožňující generovat tvar potrubí podle existující okolní geometrie. Trasování se potom řídí například podle souvisejících nosníků, stěn či průchodů, podél kterých bude potrubí vedeno.

Automaticky generovaná mřížka

Směřování SolidWorksu do oblasti návrhu velkých celků – například digitálních továren – naznačuje vedle možnosti procházet takovými komplexními modely také nová skicovací funkce, sloužící ke generování 3D mřížky. Tato velmi rychle a přesně vytvořená osnova může posloužit například jako základ dále rozvíjené rámové konstrukce.

Návrhy svařovaných konstrukcí

Jestliže v SolidWorksu často pracujete se svařenci, novou funkci Smart Weld (Chytrý svar) si určitě oblíbíte. Umožní vám totiž skutečně velmi pohotově doplnit i rozsáhlou sestavu s mnoha spoji patřičnými svary, které se jeví jako věrná grafická reprezentace. Navíc je každý svar odkázán v tabulce svarů, která dokumentuje mj. jeho délku, typ, četnost v sestavě a případně také nákladovou položku nebo časovou náročnost výroby.

Inteligentnější import cizí geometrie

Na trend zlepšování komunikace mezi konkurenčními systémy SolidWorks reaguje zdokonalováním modulu FeatureWorks, který v nové verzi přesně rozeznává více prvků z importované geometrie, což vede k logičtější struktuře importovaných modelů, která je bližší té, jež by vznikla ručním přemodelováním.

Statické analýzy trámových konstrukcí

Rozšířené výpočetní možnosti SolidWorksu 2011 umožňují provádění základních statických analýz trámových nosníků. Posuzovat lze nově nosníky s proměnlivým průřezem a nestejným zatížením po jejich délce. Pro každý nosník zvlášť pak lze nastavit detailnost výpočetní sítě.

(Zdroj: SolidWorks)

SolidWorks 2011: Deset nejzajímavějších funkcí

SolidWorks Simulation 2011: Analýzy a simulace

SolidWorks Enterprise PDM 2011: Efektivní správa dat

Tisková zpráva: SolidWorks 2011 přináší skvělé výsledky


Komentáře