Prestižní soutěž Model Mania 2019 zná vítěze. První a druhé místo v kategorii prodejců SOLIDWORKSu putuje do České republiky.

Aleš Železný a Zuzana Smrčková ze společnosti SolidVision byli úspěšní v soutěži Model Mania. V kategorii prodejců se umístili na prvním (Aleš Železný) a druhém místě (Zuzana Smrčková) a za odborné znalosti a zkušenosti s modelováním SolidWorksu si odvážejí poukázky na nákup zboží od společnosti Lenovo.

Aleš Železný zpracoval zadání za 11 minut. Foto: Marek Pagáč

Soutěžním zadáním Model Manie je výkres, podle kterého soutěžící zkonstruují model. Významnou roli hraje čas, využití všech efektivních nástrojů a správné provedení. Druhá část navazuje na tu první. Podle druhého výkresu musí do modelu zapracovat změny a provést pevnostní analýzu v SolidWorks Simulation. Odborná komise hodnotí čas a správnost provedení obou částí.

Zadání soutěže Model Mania 2019 již známe a brzy jej zveřejníme včetně optimálního postupu modelování.

Komentáře