Solid Edge je komplexní 3D CAD s téměř dvacetiletou historií, který vyniká v odvaze svých autorů přinášet často přelomové inovace. Šestá verze Solid Edge se synchronní technologií není v tomto směru výjimkou.

Synchronní technologie za pět let svojí veřejné existence prošla obdobím jakési adolescence a nyní je připravena skládat pomyslné zkoušky dospělosti. Zároveň zůstává v základech Solid Edge pevně zakotvena sekvenční technologie navrhování, která nabízí uživatelům tradiční postup pro modelování založený na historii prvků. Oba přístupy lze navíc velmi účinně kombinovat. Dalšími oblastmi, kde Solid Edge exceluje, jsou tvorba plechových dílů, a také převod 3D modelů na 2D, tedy tvorba výkresové dokumentace.

Průmyslový design

Verze ST6 definuje nové standardy plošného modeláře pro vytváření průmyslového designu, spotřebních výrobků nebo konceptů produktů. Vývojáři tak zaměřili svou pozornost na oblast, která hraje čím dál větší roli i u průmyslových produktů.

 Solid Edge ST6 podporuje díky shodnému grafickému jádru uživatele migrující z konkurenčního SolidWorksu.
Solid Edge ST6 podporuje díky shodnému grafickému jádru uživatele migrující z konkurenčního SolidWorksu.

Jednou ze zásadních novinek je příkaz Předefinovat plochu, která vytvoří z několika prostých ploch pouze jednu, a to inteligentní a řiditelnou. Tento příkaz mohou konstruktéři využít hlavně při práci s importovanými modely. Výraznou změnou také prošlo řízení zakřivení ploch u hran. Díky novým ovladačům je velmi intuitivní a umožní uživatelům vytvořit snadněji přechody mezi plochami. Další novinkou je také nástroj řezu zakřivení, který umožní snadnou kontrolu vámi vytvořených ploch.

Novinky v synchronní technologii

K navrhování atraktivnějších průmyslových výrobků přispívají nástroje pro tvorbu a úpravy složitých ploch.
K navrhování atraktivnějších průmyslových výrobků přispívají nástroje pro tvorbu a úpravy složitých ploch.

Synchronní prvky – například řezy, díry, zaoblení a zkosení – a PMI (Product Manufacturing Information) lze v ST6 definovat při práci v sestavě do cílové součásti. To zjednodušuje interakci mezi modelováním součástí a návrhem sestav a urychluje vývoj výrobků. Pro úpravu importovaných dat lze použít novou funkci rozpoznávání polí. Také Správce řešení, který uživatelům napomáhá při úpravách geometrie, je nyní přehlednější.

Práce s velkými sestavami

Vestavěné optimalizační funkce pomáhají najít ideální variantu návrhu s využitím simulací.
Vestavěné optimalizační funkce pomáhají najít ideální variantu návrhu s využitím simulací.

Zjednodušení komponent ve velkých sestavách napomáhá rychlosti práce, redukuje čas prostojů konstruktérů a na druhou stranu umožní společnostem sdílet klíčová data s dodavateli bez prozrazení duševního vlastnictví. Díky příkazu Zjednodušení komponent mohou konstruktéři reprezentovat nebo nahradit vybrané komponenty jednoduchými geometrickými tvary. Výsledný kvádr nebo válec je asociativní s vybranými komponentami, lze jej upravit sekvenčními prvky a zobrazit pouze důležité vnější detaily. Pomocí nové techniky zobrazení v Solid Edge ST6 se až dvojnásobně zvýšil výkon zobrazení sestavy při posouvání, zoomování a otáčení pohledu bez snížení kvality zobrazení.

Pomoc s hledáním řešení

Orientace ve struktuře produktových dat je snazší díky použité technologii Microsoft SharePoint.
Orientace ve struktuře produktových dat je snazší díky použité technologii Microsoft SharePoint.

Díky novým optimalizačním nástrojům mohou konstruktéři navrhovat bezpečné a spolehlivé výrobky, které splňují všechny zákazníkem určené požadavky a přitom využívají nejmenší množství materiálu. Funkce Hledání řešení a optimalizace lze použít k ovlivnění fyzikálních vlastností v tabulce proměnných, které mohou být použity v rámci iterativního řešení pro vytvoření takového produktu, který splňuje stanovené zadání, zároveň je však nejúspornější.

Migrační nástroj pro SolidWorks

Pomocí ovladačů lze nastavovat spojitost přechodů ploch.
Pomocí ovladačů lze nastavovat spojitost přechodů ploch.

Pro hromadnou migraci dat ze systému SolidWorks na Solid Edge představují vývojáři nástroj, který díky stejnému geometrickému jádru Parasolid umožní převod součástí, sestav i výkresů včetně základní inteligence. Synchronní technologie pak umožní efektivní editaci dat po importu i bez stromu historie.

Tvorba výkresové dokumentace

Ukázka příkazu Zjednodušit komponenty – nahrazení geometrie její zjednodušenou reprezentací.
Ukázka příkazu Zjednodušit komponenty – nahrazení geometrie její zjednodušenou reprezentací.

Výrazně bylo vylepšeno vkládání pozic v kusovnících. Konstruktér může určit umístění pozice a pořadí číslování položek po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Následně Solid Edge sekvenci automaticky vygeneruje. Příkaz tvaru zarovnání přináší další vylepšení při tvorbě detailů modelů. Pozice a značky geometrické tolerance (GDT) lze zarovnat k lineárním, čtyřúhelníkovým nebo nepravidelným tvarům. Poznámky nyní jednoduše přemístíte přetažením nebo úpravou tvaru zarovnání.

Správa dat přes SharePoint

Solid Edge pro SharePoint představuje vizuální nástroj pro správu produktových dat jak pro konstruktéry s CAD softwarem, tak pro další oddělení jako jsou nákup, výroba, obchod a další. Vizuální přístup umožní snadno najít veškeré vazby. V Solid Edge ST6 byl vizuální přístup Solid Edge SP ke správě konstrukčních dat dále rozvinut s jediným cílem – přispívat ke zrychlení dokončování konstrukčních projektů. Významné úpravy zaznamenal Správce vztahů a také tvorba a následné používání Workflow při změnovém řízení

Živě na MSV v Brně

Jestliže vás tento stručný vhled do současné nabídky softwaru Solid Edge navnadil k zájmu o jeho novou verzi, nenechte si ujít oficiální představení Solid Edge ST6 českému publiku, které proběhne ve středu 9. října v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Více informací o této události najdete na webu společnosti Siemens PLM Software.

Prezentace společnosti Siemens PLM Software, napsal Jaroslav Haltmar.

www.siemens.cz/plm

 

Komentáře