[Stručně] 3D CAD systém od společnosti Siemens PLM Software ve verzi ST4 opět rozšiřuje význam synchronní technologie pro přímé modelování, podporuje datový formát 3D PDF a doplňuje praktické funkce pro práci s plechovými díly.

(Zdroj: Tisková zpráva)

SOLID EDGE ST4 PŘINÁŠÍ NOVÉ NÁSTROJE, KTERÉ PROJEKTANTŮM A KONSTRUKTÉRŮM POMOHOU RYCHLEJI VYVÍJET LEPŠÍ PRODUKTY

Vylepšení v nejnovější verzi Solid Edge od Siemens PLM Software umožňují snadnější návrh výrobků, zlepšenou spolupráci v Multi-CAD prostředí, rychlejší možnost ověření plechových součástí a nižší náklady na dokumentaci

PLANO, Texas, 16. červen 2011 – Siemens PLM Software, obchodní jednotka Siemens Industry Automation Division a jeden z hlavních světových dodavatelů softwaru a služeb pro řízení životního cyklu výrobků (PLM – Product Lifecycle Management), dnes oznámil, že software Solid Edge® ST4 (Solid Edge ST4) byl navržen, aby projektantům a konstruktérům pomohl rychleji vyvíjet lepší produkty. Nejnovější verze Solid Edge širokou škálu funkcí orientovaných na zákazníka včetně doplnění synchronní technologie pro lepší konstrukci výrobku.

“Solid Edge ST4 pomáhá projektantům a konstruktérům navrhovat lepší konstrukci pomocí jednoduššího převedení synchronní technologie do každodenních úkolů a zjednodušení a zvýšení produktivity svých klíčových modelovacích nástrojů,” řekl Dan Staples, ředitel vývoje Solid Edge v Siemens PLM Software. “Díky novým způsobům použití synchronní technologie umožňuje Solid Edge ST4 uživatelům pracovat v libovolném návrhovém prostředí. Výsledkem je, že Solid Edge ST4 ulehčuje navrhování produktů a zároveň nabízí jeden z nejvýznamnějších modelovacích systémů pro pokročilé konstruktéry.”

Jak pomoci projektantům a konstruktérům dělat rychleji lepší produkty?

Solid Edge ST4 pokračuje v přidávání nových funkcí pro posílení intuitivního návrhového prostředí, které pomáhá projektantům a konstruktérům rychleji vyvíjet lepší produkty. Mezi tyto funkce patří automatické doplnění aktivních řezů při tvorbě rotačních součástí pro jejich pozdější snadné úpravy, nové typy vazeb v prostředí součásti pro vycentrování, odsazení a srovnání stěn při úpravě původní nebo importované geometrie, nebo také nový typ vazby v sestavě která zajistí symetrické umístění součástí. Výrazným vylepšením prošel také modul pro vizualizaci a prezentaci modelů a díky novému partnerství s firmou Cadenas GmbH – vznikl portál, který nabízí rozsáhlý katalog nakupovaných součástí  ve formátu Solid Edge.

“Naši projektanti vždy pracují s velmi velkými sestavami a společnost BEUMER je proto velmi nadšená ze Solid Edge ST4 a z větší produktivity, kterou nabízí v oblasti sestav,” řekl Volker Horstmann, konstruktér v německé BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, předního mezinárodního výrobce intralogistiky pro dopravu, nakládaní, paletování, balení, třídění a distribuci. “Použití nových příkazů rozšiřujících  synchronní technologii nám umožňuje editovat 3D model přímo v kontextu celéh sestavy bez nutnosti pracovat s 2D skicy, což velmi zrychluje proces návrhu výrobků. Nyní můžeme mnohem lépe kontrolovat návrh, vidět okamžitě výsledky a akceptovat, dále editovat nebo odmítnout řešení bez prodlení. Solid Edge ST4 poskytuje větší flexibilitu při navrhování a je intuitivnější než kdy předtím.”

Lepší spolupráce, simulace a tvorba technické dokumentace

Mnoho z nových funkcí v Solid Edge ST4 je podníceno zaměřením Siemens PLM Software na pochopení požadavků zákazníků a přímé reakci na jejich potřeby, aby každé zlepšení funkčnosti přinášelo skutečnou komerční hodnotu. Díky tomuto procesu zlepšování pomocí impulzů od zákazníků dodává Solid Edge ST4 komerční hodnotu zlepšením schopnosti uživatelů spolupracovat s jejich zákazníky a dodavateli a zeštíhlením každodenních úkolů při vývoji produktů, jako je navrhování konstrukce a navrhováni plechových součástí.

“Používáme každou funkci Solid Edge a jsme toho názoru, že bez něj bychom nemohli svou práci dělat kvalitně,” řekl Vladimír Kolář, ředitel konstrukce a vývoje v Linet, s.r.o., výrobce zdravotních lůžek z České republiky. “Mnoho dílů, které vyrábíme, jsou velmi komplikované plastové díly, které by se nedaly efektivně navrhnout bez 3D. Ale se Solid Edge naše díly vždy pasují a podařilo se nám tak odstranit chyby při výrobě. Jako dlouhodobému zákazníkovi Solid Edge mi velmi imponuje způsob, kterým Siemens PLM Software naslouchá svým zákazníkům. Vylepšení, které udělali v Solid Edge ST4, by měla mít velký dopad.”

Spolupráce s JT a PDF

Jedno z těchto zlepšení řeší potřebu firem spolupracovat s dodavateli, partnery a zákazníky, kteří používají několik nekompatibilních datových formátů z různých CAD softwarových aplikací. Pomocí softwaru Teamcenter® nebo Teamcenter Express, řešeními pro digitální správu životního cyklu výrobků od Siemens PLM Software, Solid Edge ST4 pomáhá plně využít JT, široce užívaný 3D datový formát pro přesné, bezpečné a efektivní sdílení produktových informací. Solid Edge je první CAD systém své kategorie s využitím JT dat v zařízeních a poskytuje plně asociativní aktualizace z obsahu JT dat. A protože byl JT široce přijat ve světovém výrobním a PLM softwarovém průmyslu, Solid Edge ST4 jasně redukuje nebo eliminuje datovou nekompatibilnost, aby vytvořil nové kolaborativní prostředí.

Solid Edge ST4 dále podporuje spolupráci pomocí nové funkce, která umožňuje, aby byly součásti i celá zařízení uloženy v 3D PDF souborech pro náhled a sdílení za použití softwaru Adobe® Reader®. Produktové a výrobní informace (PMI), dimenze a anotace jsou součástí PDF dokumentu, spolu se schématem struktury zařízení. Tento nový formát je ideální pro sdělení 3D produktových informací a nápadů všem osobám relevantním v životním cyklu.

Navrhování na světové úrovni

Vývojáři Solid Edge uznávají, že návrhy jsou důležitým podkladem pro konstruktéry. Dalším zlepšováním návrhových funkcí proto Solid Edge ST4 i nadále demonstruje svou přední pozici v této oblasti, která zjednodušuje a zrychluje návrhovou dokumentaci. Podstatná vylepšení se týkají přizpůsobení tabulek, anotace a kontroly dimenzí, vytvoření vysoce uzpůsobených náhledů, automatické škálovatelnosti náhledu na individuálních listech a mnohem víc.

“Velmi mi imponuje to, co jsem viděl v Solid Edge ST4; především vylepšení funkcí návrhů,” řekl Jan Bos, manažer inženýringu v Geha BV, holandském výrobci komponentů pro velkorozměrné chladící zařízení. “Naše zkušenost s použitím Solid Edge nás přesvědčila, že Siemens PLM Software vytvořil nejlepší CAD řešení. Použitím Solid Edge jsme zdvojnásobili produktivitu designu a zároveň děláme kvalitnější výrobky s méně předělávkami.”

Ověřování plechových součástí

Solid Edge ST4 zahrnuje několik vylepšení vysoce specializovaných funkcí  pro návrh plechových součástí, aby zlepšil počítačem podporované navrhování, simulaci a zrychlil ověřování návrhu. Tvorba střednicové plochy je nyní dostupná v prostředí sestavy a nová funkce pro sjednocení ploch a těles zvyšuje spolehlivost tvorby sítě na složitých součástech. Nové volby pro zpřesnění a kontrolu nastavení sítě jako je například nastavení minimálního počtu elementů na hraně, nebo maximálního počtu elementů na malých prvcích umožňují docílit vyšší přesnosti výpočtu. Pro tvorbu střednicové plochy ostatních tenkostěnných součástí, jako jsou plastové výlisky, je možné použít nástroje pro modelování ploch. Docílí se tím zrychlení výpočtu a zvýšení jeho spolehlivosti. Tyto nové funkce představují jednoduše použitelnou metodu pro optimalizaci návrhu a rychlejší dosažení výsledků u komplikovaných modelů, ve kterých se používají díly z plechu.

Solid Edge ST4 je očekáván ve třetím čtvrtletí letošního roku. Pro více informací, včetně Solid Edge ST4 přehledového videa s Danem Staplesem, podrobnými demonstracemi produktu, produktového letáku “What’s New” atd. prosím navštivte www.siemens.com/plm/st4.

Komentáře