A hned zkraje je nutno uvést, že Česká republika prozatím k těmto zemím nepatří. Štěstí se v nejbližší budoucnosti usměje na uživatele v USA, Velké Británii a v Japonsku.

Jako hlavní důvod, proč zpřístupnili Solid Edge touto formou předplatného, uvádí Siemens PLM Software snahu vyjít vstříc menším firmám a zkrátka těm, kdo si nemohou dovolit profesionální CAD software za jeho plnou cenu, plus obvyklé udržovací poplatky, respektive zavazující celoroční předplatné.

V této souvislosti pak vypadá trochu paradoxně, že je taková obchodní politika uplatněna na státy, jež v kupní síle patří ke světové špičce. Na druhou stranu, pokud se tento způsob poskytování Solid Edge osvědčí, je pravděpodobné, že se rozšíří i do dalších regionů.

Takový krok se nicméně dal od Siemensu čekat. Jeho klíčoví konkurenti totiž v posledních měsících uvádějí na trh cloudové CAD systémy, jež lze pořídit za velmi nízké ceny – taktéž na bázi měsíční platby. Ta přitom obvykle činí pouhých 25 až 30 dolarů, což je suma doslova směšná v porovnání s obvyklými prodejními cenami desktopových CAD aplikací.

Siemens se k nabídnutí cloudových řešení prozatím nemá a zpřístupnění plnohodnotného Solid Edge, jehož výbava je nesrovnatelně bohatší, než to, co nabízí rané verze cloudových alternativ, je ze strany Siemensu velice chytrým krokem. Pro uživatele jednoznačně přínosným.