PDM aplikace řadu let pomáhají centrálně spravovat, organizovat a sledovat data všude tam, kde je něco konstruováno nebo projektováno. A jejich vývoj se rozhodně nezastavil. Jaké jsou možnosti těch nejnovějších?

Podíváme-li se na to, jaké pomůcky pro správu dat nabízí společnost Autodesk, je zde základem PDM software Autodesk Vault, umožňující spravovat data z různých 2D a 3D CAD systémů, tedy i z CAD systémů jiných značek.

Bezplatná verze Vault Basic je automaticky součástí CAD licencí všech hlavních konstrukčních a projekčních aplikací od Autodesku, mezi něž patří Inventor, Product Design Suite, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Civil 3D a další. Integrace Vaultu je ale dostupná například i pro AutoCAD LT, Revit, 3ds Max, Simulation, Pro/Engineer nebo MS Office. Přímo v uživatelském rozhraní těchto aplikací tak lze snadno přistupovat do serverového úložiště dat Vaultu. Zařazením PDM řešení, včetně případných napojení na ERP systém, tak není potřeba měnit zaběhnuté pracovní postupy konstruktéra či projektanta.

Porovnání výbavy různých verzí aplikace Autodesk Vault.
Porovnání výbavy různých verzí aplikace Autodesk Vault.

Autodesk Vault je aplikace typu klient-server, postavená na databázovém serveru Microsoft SQL (je dodávána s Express verzí této databáze). Samotné dokumenty i doprovodná popisná metadata jsou uloženy na serveru a k těmto datům pak přistupují jednotlivé klientské CAD stanice nebo i netechničtí uživatelé pomocí webového klienta. Díky otevřenosti PDM systému Vault lze jeho funkce doplňovat jak na straně serveru (funkce pro analýzu, správu, údržbu verzí, napojení na ERP systémy), tak na straně klientů (interaktivní funkce, integrace do dalších CAD aplikací). Vault rozumí i vnitřní struktuře CAD souborů, takže jde vyhledávat i podle vlastností či obsahu výkresu; při zařazení hlavní sestavy jsou do úložiště automaticky zařazeny i její součásti, podsestavy, respektive xrefy.

Vyberte si výbavu

Vault dnes existuje ve třech variantách – Vault Basic, Vault Workgroup a Vault Professional. Vedle zmíněné bezplatné verze Vault Basic tak existují i vyšší varianty Vaultu, které nabízejí podstatně rozšířenou funkcionalitu (viz tabulka).

Od PDM k PLM

Vedle osvědčeného PDM systému Vault, který využívá na půl milionu uživatelů, přibyla v nedávné době do portfolia Autodesku i PLM aplikace Autodesk PLM 360. Poskytuje komplexní funkce správy dat a s nimi spojených firemních postupů pomocí cloudových technologií přímo v prostředí internetového prohlížeče. Odpadá tím náročná instalace a správa instalovaných aplikací. Implementace PLM systému tak může proběhnout v řádu jednotek dnů.

Sada bonusových nástrojů Vault Tools vznikla dle podnětů českých uživatelů. Do Vaultu doplňuje další funkce pro každodenní práci.
Sada bonusových nástrojů Vault Tools vznikla dle podnětů českých uživatelů. Do Vaultu doplňuje další funkce pro každodenní práci.

Autodesk PLM 360 spravuje celý životní cyklus výrobku – od jeho koncepce, návrhu, přes výrobu až po správu dodavatelů a partnerů, nákup, kvalitu, normy a servis. Nabízí propojení s PDM systémem Vault a řadou dalších firemních obchodních systémů a agend. PLM 360 je dodáván s asi 140 přednastavenými, konfigurovatelnými aplikacemi z oblasti správy projektů (uvádění projektů, sledování nákladů atd.), inženýringu (kusovníky, materiály, změnová řízení, revize apod.), správy dodavatelského řetězce (např. vyhodnocení, záruky, RFQ, AVL), řízení kvality (ISO9001, CAPA, správa odchylek, řízení dokumentů atd.), operací (kalibrace, údržba, nehody, zranění), servisu (stížnosti, vratky, RFI), prodeje a marketingu (správa zákazníků, nabídky, kalkulace apod.).

Vault Tools – rozšíření funkcí Vaultu

Podobně jako u jiných aplikací Autodesku, také pro Autodesk Vault existuje řada doplňkových aplikací a nadstaveb, jež jsou dostupné například v on-line katalogu aplikací Autodesk Exchange Apps. Firma CAD Studio dodává ke komerčním verzím Vaultu sadu bonusových nástrojů Vault Tools. Tyto nástroje vznikly na základě podnětů českých uživatelů Vaultu a doplňují do Vaultu další užitečné funkce zefektivňující každodenní práci.

Je to například automatizace zakládání nového projektu podle šablony, publikování náhledových souborů v PDF, hromadné vyhledání nepřiřazených souborů, rychlá změna kategorie, schvalovacích procesů nebo doplnění či změna předem definovaných vlastností dokumentu.

Integrace PDM a PLM s ERP systémy

Atraktivní možností s velkými přínosy pro produktivitu práce, hojně využívanou i mezi českými firemními uživateli Vaultu, jsou integrace s podnikovými systémy ERP. Data kusovníků sestav, skladové položky součástí, či informace o cenách i od dodavatelů tak lze propojit a vzájemně přenášet mezi Vaultem (potažmo CAD aplikací) a ERP systémem. Konstruktérovi tím lze významně zefektivnit práci při kompletním popisu komponent a přenosu kusovníku pro účely dalšího zpracování, vše přímo z prostředí CAD, aniž by bylo nutné spouštět ERP. Konstruktér má tedy například možnost ovlivnit nadnormativní zásoby či cenu a je rovněž prvním, kdo zjistí, že potřebné množství součástí chybí na skladě nebo že položka ještě není vůbec ve skladové evidenci.

Firma CAD Studio nabízí pro Vault tzv. CS Connectory – propojovací a integrační nástroje pro většinu nejpoužívanějších ERP systémů na českém trhu. V řadě českých firem už tyto nástroje propojují CAD aplikace a Autodesk Vault například se systémy SAP, Baan, Helios, Abra, MS Dynamics, QI, TPV2000, K2 a dalšími.

Také díky těmto konektorům Autodesk Vault pomáhá bořit bariéry mezi konstrukčním oddělením a dalšími složkami podniku – výrobou, managementem, marketingem, obchodem, servisem.

TIP: Další praktické informace najdete na webech www.cadstudio.cz/vault, www.cadstudio.cz/plm a www.cadstudio.cz/vaulttools.

Prezentace společnosti CAD Studio, napsal Vladimír Michl.

www.cadstudio.cz

Komentáře