Vzájemnou spolupráci a vývoj produktů řeší skupina Groupe Renault na platformě 3D Experience. V současnosti ji používají tisíce uživatelů po celém světě v různých oblastech, včetně procesní výroby. Řešení umožňuje hladkou spolupráci napříč všemi působišti – a to pro všechny tři značky: Renault, Dacia a Renault Samsung Motors.

Pro skupinu Groupe Renault a její hlavní výrobní program NewPDM jde o významný posun, zcela zásadní je urychlení digitálního navrhování. Hlavním cílem je transformovat technickou divizi, aby se stala celosvětovou. Především jde o propojení jednotlivých týmů, které mohou spolupracovat v reálném čase na jednotné platformě. Tou je specializované oborové řešení Target Zero Defect, které umožňuje navrhovat a optimalizovat tvar vozidla – od záměru návrhu až po výrobu.

S řešením Enovia se řídí životní cyklus výrobku. Obrázek: Dassault Systèmes
S řešením Enovia se řídí životní cyklus výrobku. Obrázek: Dassault Systèmes

Souběžně vytvářené produktové a procesní inženýrství zrychluje a zdokonaluje včasné ověření návrhu a výrobu inovativních produktů nové generace v oblasti dopravy, kde se bude stále více využívat konektivity, samořízení nebo nulových emisí.

Zdroj: Dassault Systèmes

Komentáře