Pravoúhlé soustružení je v CAM aplikacích taky často označováno  jako obdélníkový cyklus nebo hrubování. V případech pravoúhlého soustružení hovoříme o odebírání materiálu soustružením radiálním nebo axiálním.

Způsob odebírání materiálu může být podél osy X (čelní soustružení), podél osy Z (podélné soustružení) nebo pod zadaným úhlem vůči ose Z. Odebírat materiál lze od koníka ke sklíčidlu nebo naopak v závislosti na použitém nástrojovém vybavení. Při hrubovacím soustružení jsou zadávány parametry šířky záběru ostří, způsoby přejezdů/odjezdů, posuvy, otáčky vřetene a způsoby začištění. Začištění může probíhat po každé třísce nebo po hrubování najednou. Cyklus pravoúhlého soustružení obvykle vyžaduje zadání dvou protilehlých rohů obdélníkové oblasti. Pravoúhlé soustružení se používá pro zarovnání čela nebo pro hrubovací operace podélného soustružení pro odebrání velkých hloubek řezu, která souvisí s výkonem obráběcího stroje, řeznými parametry doporučovanými výrobcem řezného materiálu nástroje a obráběným materiálem.

Čelní soustružení (zarovnání čela) — příklad použití cyklu Pravoúhlé soustružení.

Tip: Při zadávání koncového bodu při čelním soustružení se zadává záporná hodnota, která je větší než poloměr zaoblení špičky nástroje — respektive taková hodnota, aby řezná část břitové destičky přesáhla osu vřetene. Zamezí se tak vzniku neobrobené části v ose obrobku.

Přejezd řezné části nástroje za osu vřetena zabrání vzniku neobrobené části.

Komentáře