CAM aplikace umožňují programovat inteligentní dráhy nástroje pro obrábění zápichů. Tento cyklus bývá v CAM softwaru označován jako soustružení zápichů a umožňuje hrubovat a dokončovat zápich na čisto. Jakými soustružnickými strategiemi a nástroji je možné obrábět zápich, o tom je dnešní příspěvek.

Z pohledu teorie obrábění je zápich možné obrábět s poháněnými a nepoháněnými nástroji. Poháněné nástroje lze používat pouze v rotačním režimu CAM aplikací, které bývají často k dispozici prostřednictvím soustružnicko-frézovacího modulu.

Při výrobě zápichů se nejčastěji používají nepoháněné nástroje. Zápich je možné obrobit tvarovým nožem, jehož tvar odpovídá tvaru zápichu, nebo nožem, který tvaru zápichu neodpovídá. Jestliže nůž neodpovídá tvaru zápichu, může být zápich vyhrubovaný a poté dokončený na čisto —  mimo jiné postupným zapichováním, zapichováním ze středu, případně ze středu střídavě.

Převážná část CAM systémů obsahuje databázi normalizovaných zápichů, které ulehčují práci při programování. Databázi je možné ručně modifikovat. Pokud je třeba vytvořit jednoduché zápichy nožem, jejichž tvary nejsou totožné s tvarem zápichu, je možné obrábět bez využití přednastavených cyklů. K obrobení zápichů je vhodné využít kombinace jednotlivých a jednoduchých pracovních pohybů doplněných prodlevami na dně zápichu a pohyby rychloposuvem mezi zápichy.

Postupné zapichování.

Soustružení zápichů — nájezd/výjezd nástroje z/do obrobku pracovním posuvem/rychloposuvem.

Tip: Prodleva se nastavuje kvůli nedokončenému řezu při odjezdu nástroje dříve, než se dokončí otáčka vřetene. Prodlevou vykoná vřeteno ještě několik otáček, než nástroj vyjede z řezu.

Nastavením prodlevy se zabrání nedoříznutí materiálu při zapichování.

Při obrábění zápichů musí programátor brát v úvahu použitý nástroj, mimo jiné z hlediska jeho držáku a upnutí. Držák nástroje může být omezen z hlediska jeho prořezu na limitovanou hodnotu průměru obrobku. Při procesu obrábění nesmí dojít ke kolizi nástrojového držáku s obrobkem. Aby bylo možné ověřit správný bezkolizní proces, je nutné využívat simulace a verifikace v CAM aplikaci.

Komentáře