Informativní příklad hrubování soustružením poukazuje na modernější metodu obrábění, která je dostupná díky programování CNC strojů s pomocí CAM aplikací. Využívá se především pro obrábění nepravidelných oblastí obrobku.

Nepravidelná oblast může být vytvořena jinou technologií — například odléváním, kováním nebo tepelnou úpravou. Oblast, která je vymezená k hrubování, je možné definovat ohraničujícími souřadnicemi X a Z, případně geometrickými prvky nebo oknem. Nájezd nástroje do materiálu může probíhat podle osy X nebo Z. Mezi parametry, které jsou důležité pro generování NC programu, patří šířka záběru ostří ap (mm), posuv f (mm) a otáčky vřetene n (min-1). Programátor by měl vybírat nástroje, které výrobce doporučil pro hrubovací operace. Nástrojové materiály jsou vyráběné z nových povlakovaných materiálů, s vhodnou geometrií břitu a novými tvary utvářečů třísek. Tyto nástroje jsou charakterizované velkou šířkou záběru ostří a vyšším posuvem. Díky tomu se odebírá velké množství materiálu za jednotku času.

Porovnání strategie soustružení hrubováním a pravoúhlým soustružením.

Při hrubování je velmi důležité zohlednit velké množství tepla v místě řezu, se kterým souvisí značné tepelné zatížení břitu nástroje. Podstatný je také vznik velkých řezných sil působících v blízkosti ostří.

Cyklus hrubovacího soustružení přináší výhody při programování NC drah nástroje u nepravidelných oblastí – především díky velkým úběrům materiálu za jednotku času v závislosti na obráběném materiálu a také použitém strojovém a nástrojovém vybavení.

Komentáře