V dnešním návodu pro uživatele řešení SketchUp si ukážeme, jak postupovat krok za krokem při modelování stolu. Zároveň si vyzkoušíte práci s komponenty a jejich kopírování.

V modelovacím prostoru nakreslete čtverec, jehož rozměry stran představují profil nohy stolu
V modelovacím prostoru nakreslete čtverec, jehož rozměry stran představují profil nohy stolu
Vytvořený čtverec vytáhněte pomocí funkce Tlačit/táhnout do výšky, která bude představovat délku nohy stolu
Vytvořený čtverec vytáhněte pomocí funkce Tlačit/táhnout do výšky, která bude představovat délku nohy stolu
Z objektu vytvořte komponentu. Komponentu je možné realizovat například tím, že vyberete objekt, kliknete na něj pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte funkci Vytvořit komponentu (Make Component)
Z objektu vytvořte komponentu. Komponentu je možné připravit například tím, že vyberete objekt, kliknete na něj pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte funkci Vytvořit komponentu (Make Component)
V dialogovém okně zadejte název a klikněte na tlačítko Vytvořit (Create)
V dialogovém okně zadejte název a klikněte na tlačítko Vytvořit (Create)
Nohu překopírujte pomocí funkce Přesunout/zkopírovat (Move) se stisknutou klávesou Ctrl. Kopii nohy přesuňte do požadované vzdálenosti, která představuje rozteč noh stolu
Nohu překopírujte pomocí funkce Přesunout/zkopírovat (Move) se stisknutou klávesou Ctrl. Kopii nohy přesuňte do požadované vzdálenosti, která představuje rozteč noh stolu
Mezi nohy stolu nekreslete obdélník potřebných rozměrů, který bude představovat profil lubu stolu
Mezi nohy stolu nekreslete obdélník potřebných rozměrů, který bude představovat profil lubu stolu
Plochu obdélníku vytáhněte do potřebné vzdálenosti pomocí funkce Tlačit/táhnout (Push/Pull)
Plochu obdélníku vytáhněte do potřebné vzdálenosti pomocí funkce Tlačit/táhnout (Push/Pull)
Z vytvořeného lubu udělejte komponentu. Vyberte objekt a klikněte na něj pravým tlačítkem. V místní nabídce vyberte funkci Vytvořit komponentu (Make Component)
Z vytvořeného lubu udělejte komponentu. Vyberte objekt a klikněte na něj pravým tlačítkem. V místní nabídce vyberte funkci Vytvořit komponentu (Make Component)
Komponentu vhodně pojmenujte a klikněte na tlačítko Vytvořit (Create)
Komponentu vhodně pojmenujte a klikněte na tlačítko Vytvořit (Create)
Z komponent (nohy a lub) vytvořte skupinu. Vyberte komponenty a klikněte na ně pravým tlačítkem. Z nabídky vyberte Vytvořit skupinu (Make Group)
Z komponent (nohy a lub) vytvořte skupinu. Vyberte komponenty a klikněte na ně pravým tlačítkem. Z nabídky vyberte Vytvořit skupinu (Make Group)
Pomocí funkce Přesunout/zkopírovat a se stisknutou klávesou Ctrl překopírujte vytvořenou skupinu do požadované vzdálenosti
Pomocí funkce Přesunout/zkopírovat a se stisknutou klávesou Ctrl překopírujte vytvořenou skupinu do požadované vzdálenosti
 Aby překopírovaná skupina byla správně natočena, je nutné přesunout lub na opačnou hranu nohou nebo otočit celou skupinu kolem červené osy. Otočení kolem osy docílíte kliknutím pravého tlačítka na skupinu a volbou funkce Obrátit zrcadlově podle (Flip along) à Směr červené (Group’s Red)
Aby překopírovaná skupina byla správně natočena, je nutné přesunout lub na opačnou hranu nohou nebo otočit celou skupinu kolem červené osy. Otočení kolem osy docílíte kliknutím pravého tlačítka na skupinu a volbou funkce Obrátit zrcadlově podle (Flip along) → Směr červené (Group’s Red)
Překopírovaná skupina je otočena do požadované pozice
Překopírovaná skupina je otočena do požadované pozice
Mezi dvě skupiny nohou a lubu je zkopírujte dva poslední luby. Zkopírujte lub ze skupiny nohou a lubu a otočte jej o 90°. Zkopírovaný lub přesuňte do požadované pozice funkcí Přesunout/zkopírovat (Move)
Mezi dvě skupiny nohou a lubu zkopírujte dva poslední luby. Zkopírujte lub ze skupiny nohou a lubu a otočte jej o 90°. Zkopírovaný lub přesuňte do požadované pozice funkcí Přesunout/zkopírovat (Move)
Otočený a usazený lub překopírujte pomocí funkce Přesunout/zkopírovat (Move) a stisknutím klávesy Ctrl. Překopírovaný lub umístěte do požadované polohy
Otočený a usazený lub překopírujte pomocí funkce Přesunout/zkopírovat (Move) a stisknutím klávesy Ctrl. Překopírovaný lub umístěte do požadované polohy
Poslední komponenta, kterou je třeba vytvořit, je stolní deska. Mezi vnější rohy nohou nakreslete obdélník
Poslední komponentou k vytvoření je stolní deska. Mezi vnější rohy nohou nakreslete obdélník
Z  obdélníku vytvořte komponentu. Klikněte pravým tlačítkem na obdélník a vyberte funkci Vytvořit komponentu (Make Component)
Z  obdélníku vytvořte komponentu. Klikněte pravým tlačítkem na obdélník a vyberte funkci Vytvořit komponentu (Make Component)
Komponentu vhodně pojmenujte a klikněte na tlačítko Vytvořit (Create)
Komponentu vhodně pojmenujte a klikněte na tlačítko Vytvořit (Create)
Komponentu deska stolu editujte a pomocí funkce Odsadit (Offset) vytvořte potřebný přesah stolu nad půdorysem sestavy noh stolu
Komponentu deska stolu editujte a pomocí funkce Odsadit (Offset) vytvořte potřebný přesah stolu nad půdorysem sestavy noh stolu
Vyberte plochu obdélník desky stolu
Vyberte plochu obdélníku (desku stolu)
Funkcí Vytáhnout (Push/Pull) vytáhněte plochu desky stolu do požadované výšky, která bude představovat tloušťku desky stolu
Funkcí Vytáhnout (Push/Pull) vytáhněte plochu desky stolu do požadované výšky, která bude představovat tloušťku desky stolu
Stůl je vytvořen. V tuto chvíli se jedná o základní model, který je možné dále editovat, opatřit jej texturami atd.
Stůl je vytvořen. V tuto chvíli se jedná o základní model, který je možné dále editovat, opatřit jej texturami atd.

296 Comments

Komentáře