Italský Roboris je tvůrcem simulačního nástroje Eureka Virtual Machining pro spolehlivější ověření výrobních CNC strojů a robotů v předvýrobní fázi. Společnost SolidCAM CZ jej začne dodávat jako externí simulátor pro řešení SolidCAM.

Ověříte-li dráhy nástrojů u kinematicky komplikovaných a víceosých CNC obráběcích strojů a robotů před jejich ostrým spuštěním, zabráníte případným haváriím. Pro spolehlivější odladění NC kódů nabízí italská společnost Roboris řešení Eureka Virtual Machining, které pomáhá analyzovat kolize již v průběhu přípravy výroby. Profesionální simulátor poskytuje více funkcí a vyšší výkon než dosavadní řešení od ModuleWorksu v SolidCAMu, cenově je však dražší. Simulátor ModuleWorks bude v SolidCAMu dostupný i nadále.

S řešením Eureka Virtual Machining ověříte virtuální obrábění spolehlivěji. Obrázek: Roboris
S řešením Eureka Virtual Machining spolehlivěji ověříte virtuální obrábění. Obrázek: Roboris

Společnost SolidCAM CZ rozšířila s řešením Eureka Virtual Machining své dosavadní portfolio produktů (SolidCAM, InventorCAM, Dcamcut a Swood) o profesionální simulátor drah řezných nástrojů.

Řešení Eureka Virtual Machining již využívá jako integrovaný modul v řešení Visi 21 společnost Vero Software.

Komentáře