V pořadí již pátá verze systému Solid Edge se synchronní technologií dále rozvíjí myšlenku kombinace přímého a na historii vázaného modelování. Software si dále polepšil při zpracování výkresů a jeho vývojáři k dobru přidávají ještě bezplatný prohlížeč souborů ze Solid Edge pro tablety od Apple.

(Zdroj: Tisková zpráva)

SOLID EDGE ST 5 PŘINÁŠÍ VÍCE NEŽ 1300 NOVÝCH ZLEPŠENÍ, KTERÁ VZEŠLA Z UŽIVATELSKÝCH PODNĚTŮ

Nejnovější verze přináší další posun v synchronní technologii, nové nástroje tvorby modelů a řadu zlepšení pro tvorbu výkresů, což pomáhá uživatelům vytvářet lepší produkty rychleji

Nová mobilní aplikace Solid Edge pro iPad rozšiřuje přístup ke konstrukčním datům

PLANO, Texas, NASHVILLE, Tennesee, 12. června 2012 – Siemens PLM Software, obchodní jednotka společnosti Siemens Industry Automation Division, vedoucí světový poskytovatel PLM softwaru a služeb, dnes oznámil uvedení nové verze softwaru Solid Edge ST5 , která má vylepšené možnosti konstrukční práce, jejichž cílem je pomáhat uživatelům vyvíjet lepší produkty rychleji. Poslední verze Solid Edge zároveň obsahuje více než 1300 vylepšení, které doporučili sami uživatelé.

Siemens PLM Software také uvedl Solid Edge Mobile Viewer, novou bezplatnou 3D aplikaci pro iPad, která rozšiřuje prezentační možnosti 3D modelů také na toto zařízení. Zprávu společnost Siemens PLM oznámila v rámci Solid Edge University 2012.

„Nové funkce v Solid Edge ST5 vznikly díky našemu výraznému zaměření na požadavky zákazníků. Tím, že reagujeme přímo na jejich potřeby, ručíme za to, že každé funkční vylepšení přináší skutečnou obchodní hodnotu,“ řekl Dan Staples, ředitel produktového vývoje Solid Edge, Siemens PLM Software. „Zákazníci pociťují skutečné výhody plynoucí z předního postavení naší průlomové synchronní technologie a my dál významně posilujeme naše vůdčí postavení v této oblasti.“

Rychlejší a flexibilnější způsoby využití synchronní technologie

Solid Edge pokračuje ve zdokonalování této průlomové a do té doby nevídané technologie společnosti Siemens PLM Software. Synchronní technologie propojuje svět modelování založeném na stromu historie prvků a přímého modelování, díky čemuž konstruktéři a inženýři mohou lépe vytvářet a upravovat návrhy. Synchronní technologie také pomáhá zkracovat čas věnovaný návrhu výrobku tím, že lze znovu využít importované modely. Solid Edge ST5 využívá dále synchronní technologii pro podporu multi-body modelování, které umožňuje importovat části a sestavy z jakéhokoli CAD systému. Výslednou importovanou geometrii lze kombinovat do jediného dílu nebo do více součástí v závislosti na výrobních požadavcích.

„Jsem ohromen, co dokáže Solid Edge ST5, zejména novinkou multi-body designu,“ řekl Grant Holohan, strojní inženýr z Hatch, přední světové společnosti specializující se na management projektů velkých těžebních operací. „Novinka multi-body design nám dává svobodu v konstruování bez obav o vliv na jednotlivé díly. Pomocí Solid Edge ST5 se výrazně zvýší produktivita našich zaměstnanců, protože v průběhu navrhování ušetří spoustu času.

Další zjednodušení výkresové dokumentace

Ve spoustě společností zabývajících se konstrukční činností a výrobou, jsou výkresy klíčovou součástí celého výrobního procesu. Vylepšení softwaru Solid Edge se i nadále zaměřuje na produktivitu v oblasti výkresů, která pomáhá eliminovat výrobní chyby. Vylepšení Solid Edge ST5 zahrnuje možnost ukázat na výkresu pohledy sestav v různých pozicích, automaticky umístit kusovníky na celé listy a snadno sladit pozice kót. Novou zastřešující funkcí je schopnost vytvářet výkresy pro formovací desky svazků elektrických kabelů, rozvinutých a umístěných pro snadnou výrobu, včetně výkresových pohledů na konektory a tabulky konektorů a vodičů, to vše pro vytvoření kompletní výrobní dokumentace.

Dodává MKP výpočty ustáleného vedení tepla

Inženýři často potřebují simulovat nejen vliv mechanického zatížení, ale i tepelných toků, kde jednotlivé části musí vydržet tlak i tepelné zatížení. Když dojde k problémům, je třeba rychle a snadno provádět změny, které zlepší kvalitu konstrukčního návrhu. Solid Edge ST5 nyní dokáže simulovat vliv ustáleného vedení tepla a v kombinaci se synchronní technologií lze díky tomu testovat více alternativ v kratším čase, takže konstruktéři už nebudou tolik potřebovat testovat fyzické prototypy.

Solid Edge Mobile Viewer aplikace pro iPad

Uživatelé, napříč výrobními odděleními, mají nyní možnost zobrazit a prezentovat 3D modely součástí a sestav vytvořené v Solid Edge prostřednictvím bezplatné aplikace pro iPad Solid Edge Mobile Viewer. Aplikace zahrnuje funkce jako otáčení, oddálení, přiblížení, zobrazení nebo skrytí součástí a odeslání obrázků e-mailem. Solid Edge Mobile Viewer umožňuje pracovníkům mimo tradiční konstrukční a inženýrská oddělení vidět data konstrukčních návrhů, což umožňuje rychlejší a pohodlnější tvorbu poznámek a komentářů, prezentací nebo všeobecnou kontrolu konstrukčního procesu. Solid Edge ST5 bude k dispozici v červenci.

Pro více informací navštivte

http://www.plm.automation.siemens.com/cz_cz/products/velocity/solidedge/st5/index.shtml

Komentáře