Až o 30 % rychlejší má být práce konstruktéra v systému NX 8.5, který právě představila společnost Siemens PLM Software.

Úspěšný CAx software doznal vylepšení v mnoha oblastech svojí funkcionality. Došlo ke zjednodušení pracovních procedur při zacházení s důležitými konstrukčními nástroji, zavedena nová verze FEA řešiče NX Nastran s podporou více typů výpočetních úloh a byla přidána plná verze CAM modulu Volume Based 2.5D Milling, určeného k programování prizmatických tvarových dílů na základě trojrozměrných objektů. Novinkou je též funkce pro automatizovanou kontrolu kvality programování v NX CMM Inspection Programming.

Více v přiložené tiskové zprávě.

SOFTWARE NX 8.5 NABÍZÍ VYLEPŠENÍ, KTERÁ VZEŠLA Z POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ

Nejnovější verze softwaru NX od společnosti Siemens pomáhá firmám přijímat chytřejší rozhodnutí v oblasti navrhování, simulace a výroby a zaměřuje se na vyšší flexibilitu a produktivitu.

PLANO, Texas, 6. září 2012 – společnost Siemens PLM Software dnes oznámila uvedení nejnovější verze softwaru NX, který představuje plně integrované a počítačem podporované řešení pro navrhování, výrobu a inženýrské analýzy (CAD/CAM /CAE). Nejnovější verze NX 8.5 zahrnuje rozsáhlá vylepšení vzešlá z požadavků zákazníků a nové funkce, které nabízejí vyšší flexibilitu a produktivitu v oblasti produktového inženýrství i výroby, a pomáhají zkrátit čas nezbytný pro uvedení výrobků na trh. Verze NX 8.5 vychází z vize HD-PLM společnosti Siemens PLM Software, jejímž cílem je pomáhat firmám při nalézání chytřejších řešení efektivnějším a spolehlivějším způsobem.

„Rozsáhlá vylepšení vzešlá z potřeb zákazníků a nové funkce softwaru NX 8.5 pomohou ještě více zkrátit dobu nezbytnou pro uvedení výrobků na trh a usnadní jim přijímat chytřejší rozhodnutí, jejichž výsledkem budou lepší produkty,“ řekl Jim Rusk, senior viceprezident, Product Engineering Software, Siemens PLM Software. „Prostřednictvím inteligentně integrovaných informací a tím, že zákazníkům nabízíme uživatelskou zkušenost na úrovni „vysokého rozlišení“, posilujeme naše závazky vyplývající z vize HD-PLM. Software NX 8.5 rovněž dále rozvíjí naše úsilí týkající se maximalizace návratnosti investic zákazníků do PLM. Rozsáhlé testy zaměřené na zajištění kompatibility všech nových verzí nám umožňují dodávat řešení připravená na budoucnost, tj. taková řešení, která nikdy nezastarají“.

NX 8.5 pro navrhování

V oblasti navrhování přináší verze NX 8.5 řadu nových a vylepšených funkcí, které přispívají ke zvýšení efektivity a zkrácení doby potřebné pro navrhování. Efektivnější pracovní postupy a zapracování uživatelských zkušeností pomáhají zvyšovat produktivitu, minimalizovat vstupy a snižovat úsilí potřebné k plnění konstrukčních úkolů.

Nové konstrukční příkazy kromě toho pomáhají zkrátit dobu cyklu návrhu až o 30 procent. Například, nový příkaz Emboss Body (vytlačit těleso) aplikovaný při spojování části čelních ploch protínajících se objemových nebo plošných těles vyžaduje méně kroků. Verze NX 8.5 obsahuje rovněž nové funkce pro modelování tvarů, navrch plechových dílů, volné modelování a validační kontrolu.

Software NX 8.5 nadále využívá synchronní technologii, tj. inovační řešení společnosti Siemens PLM Software, které kombinuje rychlost a flexibilitu přímého modelování s ovladatelností a automatizací parametrického modelování.

NX 8.5 pro simulaci

Verze NX 8.5 zahrnuje nová vylepšení v oblasti simulace, která pomáhají vývojovým týmům navrhovat produkty efektivněji. Nové optimalizační nástroje, jako je NX Shape, například poskytují vylepšení stávajícího navrhování díky snížení koncentrace napětí. Software NX 8.5 rovněž nabízí vylepšení v oblasti simulačního modelování, strukturálních, teplotních, průtokových, pohybových a multi-fyzikálních analýz, což podporuje rychlejší tvorbu přesnějších analytických modelů a urychluje čas řešení až o 25 procent.

Uvedení NX 8.5 pro simulaci rovněž zahrnuje uvedení nové verze široce využívaného softwaru NX Nastran, což je přední FEA řešič zaměřený na výpočetní výkon, přesnost, spolehlivost a škálovatelnost. Tato nová verze softwaru NX Nastran 8.5 dále navyšuje počet typů úloh, které mohou být řešeny, a přináší celou řadu zlepšení výpočetního výkonu a technických postupů, například nové funkce v oblasti lepení hran a lepených spojů.

NX 8.5 pro výrobu

Verze softwaru NX 8.5 zahrnuje plnou verzi aplikace Volume Based 2.5D Milling. Zákazníci pracující s původní verzí tohoto softwaru, který přistupuje k programování prizmatických tvarových dílů na základě trojrozměrných objektů, jsou velmi spokojeni se snadností použití a rychlejšími programovacími časy. Nové jsou také funkce pro podporu a automatizaci vícedílného obrábění a obrábění na více stanovištích. Tyto nové CAM funkce softwaru NX 8.5 se týkají dílů, které se ve strojírenském průmyslu běžně vyskytují.

Verze NX 8.5 byla rozšířena o funkci vysoce automatizované kontroly kvality programování nabízené aplikací NX CMM Inspection Programming (programování cyklů souřadnicových měřících strojů) spolu s analýzou výsledků měření a zobrazením v rámci softwaru NX. Modul NX CMM zvyšuje hodnotu softwaru NX jako samostatného a široce použitelného řešení pro výrobní odvětví.

Nová knihovna řezných nástrojů a funkce pro správu CAM dat navíc podporují rychlejší NC programování, usnadňují přístup ke zdrojům informací a jejich opětovné použití, a umožňují využívat správná data NC programování průběžně až po vlastní obrábění.

Verze NX 8.5 bude pro zákazníky k dispozici v říjnu. Podrobnější informace o všech nových funkcích softwaru NX 8.5 naleznete na www.siemens.cz/plm/nx85 .

O Siemens PLM Software

Siemens PLM Software je obchodní jednotka Siemens Industry Automation Division a jeden z hlavních světových dodavatelů softwaru a služeb pro řízení životního cyklu výrobků (PLM) se 7 miliony licencovanými pracovišti a více než 71,000 zákazníky po celém světě. Sídlí v texaském Planu a spolupracuje s dalšími společnostmi, jimž dodává otevřená řešení, která pomáhají přetvářet nápady v úspěšné produkty. Pro více informací o produktech a službách Siemens PLM Software navštivte www.siemens.cz/plm.

O Siemens Industry Automation Division

Divize Siemens Industry Automation (Norimberk, Německo) podporuje pomocí jedinečné kombinace automatizační technologie, průmyslové regulační technologie a průmyslového softwaru celý řetězec svých průmyslových zákazníků – od vytváření designu až po produkci a služby. Díky těmto softwarovým řešením dokáže divize zkrátit dobu uvedení produktu na trh až o 50 procent. Divize Industry Automation se skládá z pěti obchodních jednotek: průmyslové automatizační systémy, ovládací součásti a systémové inženýrství, senzory a komunikace, Siemens PLM Software a vodní technologie.

Komentáře