Firma Siemens PLM Software pro své zákazníky z řad uživatelů hybridního CAD systému Solid Edge připravila ve spolupráci se společností Cadenas rozsáhlý on-line katalog hotových strojírenských součástí.

Služba Solid Edge PARTcommunity obsahuje řádově miliony hotových dílů a sestav, které lze jednoduše stáhnout a okamžitě použít jako součást návrhů vytvářených v Solid Edge. K dispozici je několik způsobů pro vyhledání potřebných dat – do konce roku má být připravena i možnost najít součástku podle definovaných geometrických tvarů.

V současnosti je možné využívat informační databázi tvořenou více než třemi stovkami profesních katalogů, z nichž každý má možnost vybrané součástky konfigurovat podle daných technických kritérií zadaných uživatelem. Obchodní model firmy Cadenas zpoplatňuje nikoliv odběratele, ale naopak poskytovatele těchto dat, pro něž je účast v takovém katalogu dobrou reklamou. Díky tomu mohou koncoví uživatelé získávat potřebné modely součástí a sestav legální cestou zcela bezplatně.

(Zdroj: Tisková zpráva)

NOVÝ WEBOVÝ PORTÁL SOLID EDGE URYCHLUJE NÁVRHY POSKYTOVÁNÍM MILIONŮ DODAVATELSKÝCH SOUČÁSTÍ

S podporou CADENAS’ Strategic Parts Management System umožňuje nový portál rychlou konfiguraci precizně modelovaných komerčních součástí v 3D formátu Solid Edge

PLANO, Texas, 27. října, 2011 – Siemens PLM Software, obchodní jednotka Siemens Industry Automation Division a jeden z hlavních světových dodavatelů softwaru a služeb pro řízení životního cyklu výrobků (PLM), dnes představil nový  webový portál katalogových dodavatelských součástí pro software Solid Edge, včetně nejnovější verze Solid Edge ST4,  který poskytuje přístup k obrovskému množství komponentů a sestav, v 3D formátu Solid Edge. Eliminací času potřebného k manuálnímu modelování nakupovaných komponent pomáhá  nový on-line katalog – díky partnerství s CADENAS GmbH – zákazníkům Solid Edge výrazně zvýšit produktivitu navrhování produktů, zlepšit kvalitu a zkrátit dobu pro uvedení na trh.

„Počínaje dnešním dnem mají naši zákazníci Solid Edge přístup k milionům komerčních součástí a sestav, které mohou být použiti pro konstruování jejich produktů, bez potřeby dalšího modelování nebo časově náročné snahy o porozumění konfiguracím dodavatele produktu či vyhledávání výrobních čísel,” říká John Fox, viceprezident marketingu Velocity Series, Siemens PLM Software. „Navíc si při takto zřetelném zvýšení produktivity a integrity navrhování budou naši zákazníci vědomi, že jsou dodavatelské díly, které zakomponovali do svých produktů, objednatelné, dostupné a certifikované výrobci. Výsledkem toho je pak menší pravděpodobnost potenciálních zpoždění ve výrobě, rozšíření možností uživatelů Solid Edge a schopnost dostat své produkty úspěšně na trh před konkurencí.”

Osvědčené strategické řízení součástí

Nový webový portál poskytuje uživatelům Solid Edge přístup k specifické verzi katalogu 3D součástí od společnosti CADENAS, předního výrobce softwaru pro strategické řízení součástí a elektronické katalogy produktů. Systém umožňuje uživatelům Solid Edge rychle najít, opakovaně použít a zkontrolovat parametry komerční součásti pomocí několika metod vyhledávání databáze a také kontroly, zda byly nakonfigurované části už dříve staženy, či specifickým uživatelským přístupem omezeným na jednotlivé projekty.

Webový portál neobsahuje žádné reálné pevné modely, protože každý 3D Solid Edge model je vytvořen na základě požadavku. Díky tomu mají uživatelé přístup k obrovskému množství dílů – jako jsou ventily, pohony, ložiska atp. – a systém automaticky nakonfiguruje jen reálné velikosti, specifikaci a vlastnosti produktů, které jsou objednatelné a dostupné u výrobců. K dispozici je více než 300 katalogů, přičemž má každý z nich schopnost konfigurace milionů součástek. Zpoplatněním firem prezentujících se na solidedge.partcommunity.com je CADENAS schopen poskytnout uživatelům Solid Edge modely zdarma, aniž by se porušovala autorská práva. Vyhledávání katalogových součástek dle určitého dodavatele nebo čísla součástky, či dle geometrických rozměrů (což je užitečné, pokud je znám tvar, ale ne dodavatel) by mělo být k dispozici do konce roku.

Po zvolení součástky nebo sestavy je kompletní balíček informací a geometrie dostupný přes mail, nebo ke stáhnutí do adresáře v počítači uživatele či přímo pro otevření v Solid Edge. Navíc si může uživatel kromě přesného 3D modelu Solid Edge – kompletního s plným stromem modelu a všemi vazbami potřebnými k snadnému připojení součástek modelu – také zvolit získání detailní elektronické specifikace a 2D výkresové pohledy standardních součástek pro použití ve strojírenských výkresech. Standardní součástky jsou certifikovány daným výrobcem, aby byly přesné v geometrii a výrobních číslech. Výsledkem je pak výrazné zkrácení doby navrhování a možnost vytvářet realističtější sestavy a přesných seznamů dílů bez nutnosti další práce navíc.

 

Pro zajištění ochrany investic pro uživatele, kteří pracují se staršími verzemi Solid Edge, se Siemens PLM Software a CADENAS ujistili, že modely vytvořené s využitím nového webového portálu jsou dostupné zákazníkům užívajícím verze až k Solid Edge 17. Zákazníkům, kteří upgradovali na Solid Edge ST4 je umožněn odkaz na daný portál na obrazovce Solid Edge při spuštění.

Nový webový portál dodavatelských součástek Solid Edge je nyní dostupný na solidedge.partcommunity.com.

O Solid Edge

Software Solid Edge je kompletní hybridní 2D/3D CAD systém, který pomáhá výrobním firmám dosáhnout zrychlení tvorby návrhů, urychluje změny a díky synchronní technologii zlepšuje opětovné použití importovaných součástí. Solid Edge kombinuje rychlost a flexibilitu přímého modelování s pečlivou kontrolou parametrického modelování. Díky vynikajícímu modelování dílů a sestav, projektování, transparentnímu řízení dat a integrovaným analýzám metodou konečných prvků pomáhá Solid Edge, jedna z komponent portfolia Velocity Series, pracovníkům lépe navrhovat.

O Siemens PLM Software

Siemens PLM Software je obchodní jednotka Siemens Industry Automation Division a jeden z hlavních světových dodavatelů softwaru a služeb pro řízení životního cyklu výrobků (PLM) s 6,7 miliony licencovanými pracovišti a více než 69,500 zákazníky po celém světě. Sídlí v texaském Planu a spolupracuje s dalšími společnostmi, jimž dodává otevřená řešení, která pomáhají přetvářet nápady v úspěšné produkty. Pro více informací o produktech a službách Siemens PLM Software navštivte www.siemens.cz/plm.

O Siemens Industry Automation Division

Divize Siemens Industry Automation (Norimberk, Německo) podporuje pomocí jedinečné kombinace automatizační technologie, průmyslové regulační technologie a průmyslového softwaru celý řetězec svých průmyslových zákazníků – od vytváření designu až po produkci a služby. Díky těmto softwarovým řešením dokáže divize zkrátit dobu uvedení produktu na trh až o 50 procent. Divize Industry Automation se skládá z pěti obchodních jednotek: průmyslové automatizační systémy, ovládací součásti a systémové inženýrství, senzory a komunikace, Siemens PLM Software a vodní technologie. Pro více informací navštivte www.siemens.com/industryautomation.

 

Komentáře