Průlomovou technologii pro vývoj digitálních modelů chce konstruktérům přinést nejnovější verze CAD/CAM/CEA řešení Siemens NX 11. Nový přístup konvergentního modelování pomáhá navrhovat součástky optimalizované pro 3D tisk, zjednodušuje postup práce při reverzním inženýrství naskenovaných dílů a je rychlejší díky eliminaci konverze dat.

Zcela nový přístup konvergentního modelování významně zjednodušuje práci se s fasetovou (zjednodušenou) geometrií, kterou tvoří plochy i objemová tělesa, bez časově náročné konverze dat.

Uživatelé v rámci návrhů stále častěji využívají naskenovaná 3D data. Reverzní inženýrství vyžaduje časově náročnou ruční konverzi zjednodušené geometrie na plošná tělesa, která lze až poté použít k dalšímu modelování (např. převod do objemového tělesa). Značné vícepráce vyžadují zejména nepravidelné povrchy, aby je bylo možné použít pro 3D tisk. Konvergentní modelování umožňuje zpracovat naskenovaná data do podoby zjednodušené geometrie, se kterou lze pracovat přímo pracovat v prostředí NX 11.

Konvergentní modelování umožňuje zpracovat naskenovaná data do podoby zjednodušené geometrie, se kterou lze pracovat přímo pracovat v prostředí NX 11. Zdroj: Siemens PLM Software
Konvergentní modelování umožňuje zpracovat naskenovaná data do podoby zjednodušené geometrie, se kterou lze pracovat přímo v prostředí NX 11. Zdroj: Siemens PLM Software

Data pořízená skenováním lze použít mj. pro modelování tvarových forem, na nichž lze provádět analýzy přímo v NX 11. Toto vylepšení, společně s novou funkcí 3D tisku, která uživatelům umožňuje tisknout 3D návrhy přímo z  NX, má významně zjednodušit proces výroby aditivní technologií. Nové nástroje pro skenování, editování a 3D tisk využívají nové funkce od společnosti Microsoft a podporují formát 3MF, čímž je zajištěna široká kompatibilita.

Nová verze podporuje i topologickou optimalizaci
Nová verze podporuje i topologickou optimalizaci. Zdroj: Siemens PLM Software

Simcenter 3D provádí simulace přímo v NX

Řešení Simcenter 3D umožňuje provádět ověření návrhu přímo v prostředí NX 11 se zaměřením na predikci vlastních výrobků. Novinka urychluje proces simulace prostřednictvím editace asociativní geometrie. Simulovat lze mj. pevnostní analýzy kompozitních materiálů, akustiku interiérů a exteriérů, proudění kapalin a plynů, teplotní průběh a stroje zajišťující přenos krouticího momentu. Simcenter 3D je dostupný samostatně nebo jako integrované řešení.

CAM posiluje o programování robotů a CMM

Oblast počítačové podpory obrábění v nové verzi posílila o možnost programování víceosých robotů, hybridních obráběcích CNC center, včetně adaptivního přístupu, čímž splňuje požadavky Průmyslu 4.0.

Pokročilé technologie obrábění v NX 11 umožňují výrobcům rozšířit flexibilitu a přesnost obrábění, snížit dobu programování strojů a zvýšit kvalitu výroby. Nové funkce robotického programování v NX CAM rozšiřují škálu možností dílenského obrábění – umožňují přesné obrábění velkých a složitých součástek použitím šestiosých a víceosých robotů. Robotické obrábění automatizuje manuální činnosti, včetně leštění a začišťování, a zlepšuje tak reprodukovatelnost, díky čemuž lze dodávat vysoce kvalitní součástky.

Vylepšená funkce rozpoznávání vlastností rovněž automatizuje NC programování součástek s mnoha otvory. Nový vysokorychlostní cyklus funkce NX CMM Inspection Programming upřednostňuje provádění měření pouhým pohybem hlavy – před pohybem lineárních os CMM (třísouřadnicový měřicí stroj). Nová metoda zvyšuje přesnost a zrychluje cyklus kontroly až trojnásobně.

NX CMM Inspection Programming pomůže s programování CMM strojů. Zdroj: Siemens PLM Software
NX CMM Inspection Programming pomůže s programování CMM strojů. Zdroj: Siemens PLM Software

Přehled novinek ve verzi NX 11 najdete v seriálu, které připravila společnost Siemens PLM Software (v angličtině):

Komentáře