Tři témata, která spojuje technologie obrábění, budou na pořadu semináře konaného na začátkem června v Říčanech u Prahy. V technologickém centru výrobce CNC obráběcích strojů Yamazaki Mazak budou k vidění živé ukázky obrábění, využití moderních řezných nástrojů a jak efektivně volit a programovat strategie obrábění s využitím počítačové podpory obrábění.

Ve dnech 6. a 7. června 2017 ožije Technologické centrum Yamazaki Mazak Central Europe v Říčanech u Prahy praktickými ukázkami na CNC obráběcích strojích Mazak s použitím řezných nástrojů Seco Tools. Počítačovou podporu a přípravu NC kódů zajistí společnost Technology-support s řešením GibbsCAM.

Diskutovanými tématy budou volba řezných nástrojů a řezných podmínek, vhodné strategie obrábění, aktuální výrobní informace, DNC přenos, editace NC programu, monitoring výroby, náklady na zakázku, správa, zálohování NC programů, OEE, správa výrobní dokumentace, vyhodnocování efektivity CNC strojů, návratnost investic, bezvýkresová dokumentace, on-line přehled, RS232, WiFi a LAN.

Pro odbornou veřejnost byly připraveny praktické ukázky obrábění na CNC obráběcích strojích Mazak. Foto: Technology-support
Technologické centrum Yamazaki Mazak Central Europe ožije druhý červnový týden živými ukázkami obrábění druhý. Foto: Technology-support

Program semináře je dostupný on-line. Přihlásit se můžete vyplněním elektronického formuláře.

Adresa konání semináře: Technologickém centrum, Yamazaki Mazak Central Europe, Zděbradská 96,251 01 Říčany.

Komentáře