Potřebujete efektivnější řešení pro realizaci stále rostoucích požadavků zákazníků na váš výrobek?

Průmysl výroby strojů a strojního zařízení právě nyní prochází obdobím rychlých změn. V prostředí stále rostoucí diverzifikace výroby vaši zákazníci již nepožadují standardní, univerzální stroje, ale právě vysoce specifické, aby jimi pokryli stále rostoucí rozmanitost, různorodost a komplexitu svého výrobkového portfolia.

Zaměstnávají vás následující otázky ?

  • Jakým udržitelným způsobem zrychlit vývoj vašich výrobků?
  • Jak přesněji odhadnout již ve fázi koncepčního návrhu, zda váš výrobek bude ziskový?
  • Jak rychleji vytvořit nabídku plně odpovídající požadavkům vašeho zákazníka?
  • Jak výrazně snížit počet konstrukčních chyb při vlastním návrhu vašeho výrobku?
  • Jakým způsobem zajistit sdílení a synchronizaci výrobkových, procesních a projektových informací?
  • Jak zajistit vždy aktuální a kompletní sadu výrobkových informací?
  • Jak uřídit vaše stále více komplexnější portfolio výrobků?
  • Jak zajistit shodu vašeho výrobku s požadovanými standardy, normami a předpisy?

Seminář „Přínosy 3DEXPERIENCE platformy DS pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení“ vám pomůže na tyto otázky (ale nejen ně) nalézt odpovědi.

Termín a místo konání:

Registrační formulář a další informace naleznete zde.

Komentáře