Odborný seminář s filozofickým podtextem připravuje na konec května společnost Technology-support. Seminářem chce inspirovat, povzbudit a motivovat programátory CNC obráběcích strojů k sebevzdělávání, čímž si mohou zvýšit svoji kvalifikaci a konkurenceschopnost na trhu práce.

Ve dnech 24. a 25. května 2017 se uskuteční v prostorech předváděcího střediska společnosti Misan v Lysé nad Labem odborný seminář, jehož cílem je prezentovat novinky v CAM řešení GibbsCAM a praktické i teoretické zkušenosti s řešením pro optimalizaci NC kódů NCBrain.

Řešení NCBrain má pomoci programátorům připravit NC program bez potřebných znalostí technologa. Zdroj: Youtube.com
Řešení NCBrain má pomoci programátorům připravit NC program bez potřebných znalostí technologa. Zdroj: Youtube.com

Podrobný program s odkazem na elektronickou přihlášku jsou dostupné on-line.

Komentáře