Sto třináct uživatelů a zájemců o CAD a CAM aplikace se zúčastnilo historicky největšího semináře společnosti Delcam v brněnském Boby Centru. Program se skládal ze tří programových bloků a každý z nich obsahoval tři atraktivní přednášky.

V celkem devíti přednáškách představili zaměstnanci firmy Delcam zákazníkům a uživatelům řadu novinek v aplikacích FeatureCAM, ArtCAM, PowerShape, Delcam for SolidWorks, PowerMill a PowerInspect.

Blok věnovaný aplikaci FeatureCAM prezentoval Tomáš Bařina. Podstatná část přednášky poukazovala na jednoduché a zautomatizované programování od 2,5osého až po 5osé frézování a soustružnicko-frézovací modul, včetně novinek ve verzích R1, R2 a R3. Představené tipy, triky a novinky v podobě nastavení klávesových zkratek, mnohonásobného výběru technických prvků a editace trajektorie nástrojů ocenili všichni uživatelé. Jako ukázku výhod systému FeatureCAM (včetně technické podpory) Bařina prezentoval případovou studii řešenou ve společnosti Arako. Klíč k řešení dané problematiky byl ukrytý v postprocesoru pro soustružení na frézovacím centru vybaveném soustružnickou hlavou D ‚Andrea.

Možnosti návrhu a programování aplikace ArtCAM, softwaru s profesionálním jádrem a českou lokalizací, prezentoval Michal Jelínek. Software, jehož základní verzi je možné pořídit za bezmála tři tisíce korun, umí programovat NC dráhy určené pro zdobení, gravírování, umělecké rytí a 3D reliéfy. Import modelu do prostředí softwaru vychází z vektorového nebo bitmapového obrázku. Uživatelem jedné z nejlevnějších CAM aplikací dostupných na trhu je například britská mincovna.

Pracovní prostředí systému ArtCAM

Výhody plnohodnotného CAD softwaru PowerShape, s plošným i parametrickým jádrem, je možné vyzkoušet zdarma. Praktická ukázka představila přímé modelování, pomocí kterého je možné efektivně modelovat, upravovat a konstruovat model bez stromové historie. Praktické využití uživatel najde při importování jiného datového souboru, než ukládá aplikace PowerShape. Typickým příkladem využití přímého modelování je konstrukce elektrody pro elektroerozivní obrábění.

Strategie Vortex a Machine DNA

Hlavní přednáška, plná očekávání, začínala po polední pauze. Ředitel společnosti Delcam Pavel Šimonek se ujal premiérového představení frézovací strategie obrábění Vortex a patentované technologie Machine DNA. Obě novinky vyvíjí přímo společnost Delcam v britském Birminghamu a do vývoje a výzkumu investuje 26 procent z celkového ročního obratu.

V případě novinky Vortex se hovořilo o nové hrubovací strategii, která spočívá ve frézování monolitními karbidovými frézami s konstantním úhlem záběru. Z prezentace bylo patrné, že trajektorie strategie Vortex připomíná trochoidu. Výhodou obráběcí strategie je kratší strojní čas, menší opotřebení nástroje, konstantní teplota nástroje a větší axiální hloubka řezu. Strategie je plně integrována pro softwary PowerMill a FeatureCAM. Bude dostupná v nových verzích všem uživatelům, kteří si platí roční údržbu. Nové verze aplikací by měly být dostupné na přelomu léta a podzimu.

Revoluční změnou procesu výroby na CNC frézovacích strojích bude pravděpodobně nově patentovaná Machine DNA. Technologie vychází z kalibrace obráběcího stroje a získání dat, které odesílá do CAM programu. Ten následně počítá obráběcí strategie pro konkrétní charakteristiku stroje. Zdá se, že proces obrábění bude opravdu optimalizovaný. Zajímavostí je, že o vývoji této technologii nevěděli ani samotní prodejci ze společnosti Delcam. Placený produkt, který bude integrovaný do aplikací PowerMill, FeatureCAM, Delcam for SolidWorks a PartMaker, vyjde současně s novými verzemi. Podrobnosti o případové studii ve společnosti Arako, frézovací strategii Vortex a patentované technologii Machine DNA vám přineseme v magazínu CAXMIX.

Komentáře