Ředitele společnosti TD-IS Pavla Mareše lze bez nadsázky označit za jednoho z předních odborníků na PLM řešení v českém prostředí. Navštívili jsme jej proto v jeho plzeňské kanceláři a požádali o zodpovězení několika otázek, které jistě zajímají každého, kdo o implementaci podobného systému uvažuje.

Vaše firma v Plzni sídlí na stejné adrese, jako společnost Technodat, která vám přímo konkuruje. Co je příčinou tohoto netradičního stavu?

Původ TD-IS vychází z někdejší divize firmy Technodat, která byla kolem roku 1995 vyčleněna pro oblast PDM. Rostoucí význam našich aktivit následně na přelomu tisíciletí vedl ke vzniku samostatné dceřiné společnosti. Postupem času začínalo čím dál častěji docházet ke střetům v produktové linii s PLM řešením od Dassault Systèmes, které Technodat distribuuje společně s dalšími produkty tohoto výrobce. Partnerům Technodatu tento stav, kdy jsme měli navíc ještě svůj vlastní vývoj dalších obdobných systémů, dlouhodobě nevyhovoval. Ze strategických důvodů jsme se proto rozhodli zcela osamostatnit a jít svojí vlastní cestou.

Jak vůbec došlo k tomu, že jste dříve ještě v rámci Technodatu podporovali hned tři různá PLM řešení?

My jsme v polovině devadesátých let začínali s aplikací pro správu dokumentace Cadim od německé firmy Eigner + Partner. Tato se během let vyvinula v současný software Oracle Agile E6, který je důležitou součástí našeho portfolia dodnes. Vzhledem k jeho relativně vysoké ceně jsme však postupně vyvinuli ještě naše vlastní řešení, které jej doplnilo vstříc požadavkům širší skupiny zákazníků.  Teprve později přibyl do naší nabídky SmarTeam od Dassault Systèmes, která tento systém získala akvizicí firmy Smart Solutions v roce 1999. Technodat byl poté jako distributor produktů Dassault Systèmes logicky tlačen k upřednostnění jejího PLM systému.

Agile je dnes součástí velmi širokého portfolia firmy Oracle, ve kterém na první pohled není jednoduché vyznat se. Které z těchto produktů jsou primárně určeny pro strojírenství?

Oracle má dnes několik produktových linií. Agile E6, tedy ta, kterou se zabýváme od počátku, je zaměřená na oblast automobilového průmyslu, leteckou výrobu a klasické strojírenství. Dále je zde Agile 9 vyvinutá firmou Agile, jíž Oracle pohltila v roce 2007, zaměřená na medicínskou techniku, farmacii a elektroniku, kterou používají velcí světoví výrobci. Vedle toho zde figuruje systém Prodika, dnes nazývaný Oracle PLM for Processes, orientovaný na podporu procesů v potravinářství a produkci nápojů. Díky tak velké šíři portfolia jsme proto schopni vykrýt prakticky jakékoliv výrobní procesy, které se mohou podnik od podniku výrazně lišit. Na druhou stranu je při implementaci takového řešení potřeba mít znalosti odpovídající danému segmentu, pročež my se zaměřujeme především právě na strojírenství, kde tyto schopnosti máme.

Svůj vlastní PDM nebo lépe rovnou PLM systém dnes nabízí většina firem, které vyvíjejí strojírenské CAD systémy. Je nějaký rozdíl mezi těmito aplikacemi a vašim řešením, jež existují samostatně a žádnou vazbu na konkrétní konstrukční software primárně nemají?

Zrovna Agile je jedním z posledních „velkých“ PLM řešení, které není přímo navázáno na žádného konkrétního výrobce CAD softwaru. Dříve bylo takových aplikací víc, ale ty už byly akvizovány právě firmami, které vyvíjejí CAD software. Například někdejší MatrixOne je dnes Enovia v podání Dassault Systèmes apod. Zásadní rozdíl je v tom, že takový nezávislý PLM systém je vyvíjen s ohledem na to, aby fungoval se všemi potenciálními CAD systémy. Díky tomu dnes máme k dispozici integrace na celou řadu nejpoužívanějších CADů. Navíc je tu ještě ten fakt, že výrobci CADů pod pojmem PLM často chápou pouze správu dat konstrukční skupiny, tedy PDM. Kdežto Agile je řešení, které skutečně pokrývá všechny procesy od vstupních požadavků tzv. Customer Needs Management (CNM), jenž dává dohromady podklady pro to, co se má vyvíjet, následuje podpora designu, ale také zpracování technické přípravy výroby (TPV), které řada takzvaných PLM systémů vůbec neobsahuje. Dále je zde podpora procesů jakosti, rozpočtování atd. Čili nejde jen o podporu vývoje výrobku, ale skutečně o celý jeho životním cyklus – taky proto je to Product Lifecycle Management…

Celý článek najdete na webu PLM.cz

 

Komentáře