Koncem března letošního roku zveřejnila společnost Siemens zprávu, že její vlajková loď, CAx systém NX, je možné začít používat jako cloudové řešení. Otázku provozování systémů od Siemensu přes web jsme otevřeli již vloni na podzim. Více k tématu v následujícím rozhovoru, který vznikal na konferenci Siemens PLM Connection v Berlíně.

Dva vrcholní manažeři společnosti Siemens PLM Software poskytli časopisu Konstruktér společný rozhovor na téma dalšího vývoje CAD a PLM technologií. Eric Sterling je senior viceprezident pro PLM řešení, Paul Brown ředitel produktového marketingu. 

Konstruktér: Synchronní technologie, která vznikla primárně pro práci s prostorovou geometrií, si v nové verzi NX 9 našla cestu do 2D. Co vás k tomu vedlo?

Paul Brown: Důvodem bylo především usnadnit našim zákazníkům práci se staršími daty uloženými pouze v podobě výkresů, například ve formátu DXF. Výhodou synchronní technologie je to, že dokáže rozpoznávat v geometrii prvky a potom s nimi pracovat, třeba i hromadně. Uživateli tím ušetříme spoustu práce, kterou by jinak musel ručně do výkresu vracet definováním různých vazeb a podobně.

Dočkají se této praktické novinky i uživatelé systému Solid Edge, z něhož synchronní technologie vzešla?

Paul Brown: V současné chvíli to na programu není, ale věci se můžou změnit. Synchronní technologie ve 2D bude prozatím dostupná jen v NX.

Výrobci CAD softwaru nabírají kurz směrem ke cloudovým technologiím. Uživatele přitom stále trápí úplně jiné věci, než možnost práce on-line, třeba přetrvávající problémy s interoperabilitou. Jak to vidíte vy?

Paul Brown: Problém roztříštěnosti různých formátů dat je pro uživatele opravdu zásadní. Proto je pro nás jednou z klíčových investic rozvoj datového formátu JT, který tuto situaci zjednodušuje. Řeší to i ti uživatelé, kteří přecházejí na moderní CAD software a přitom pořád potřebují mít možnost pracovat se starými daty, čímž se vracíme k již zmíněné synchronní technologii ve 2D.

Paul Brown
Paul Brown, ředitel produktového marketingu v Siemens PLM Software. Foto: Jan Homola

Siemens PLM Software se prozatím do cloudu nijak nehrne. Ale přece jen, připravujete se nějak na to, abyste měli co nabídnout zákazníkovi, kterého výhody cloudu lákají?

Paul Brown: Sledujeme, co se na trhu děje. V našem byznysu platí „nikdy neříkej nikdy“. Z technického hlediska tu nejsou žádné bariéry pro to, aby byl systém NX používán v cloudu. Někteří naši zákazníci tak již dokonce činí v rámci privátních cloudových sítí. Jiní zase provozují přes cloud náš PLM systém Teamcenter a konstrukční práce provádějí v NX lokálně. Tato kombinace funguje velmi dobře.

Eric Sterling: Máme úspěšně otestováno fungování Teamcenteru na cloudovém serveru Amazonu. Cloudové PLM aplikace, které se objevují v posledních měsících, pro toto naše řešení nevnímáme jako přímou konkurenci. Jsou velmi úzce orientovány na segment malých firem, které řeší spíše omezené požadavky na správu CAD dat. Ti, kdo se pro levné cloudové PLM řešení rozhodnou, mohou časem narazit na jeho možnosti, když se jejich nároky na funkční vybavení zvýší. Firmy rostou a s tím i jejich požadavky, což je zcela logické. My jsme v reakci na tuto situaci uvedli produkt s názvem Teamcenter Rapid Start, jenž PLM zjednodušuje na úkony praktické pro danou skupinu uživatelů, kteří mají z „velkých“ PLM řešení obavy. Výhodou tohoto přístupu je ale to, že jakmile takový uživatel dospěje do fáze, kdy bude potřebovat větší PLM výbavu, může snadno přejít na plnohodnotný Teamcenter.

Mnoho uživatelů CAD softwaru – alespoň ti v České republice – se na cloud dosud dívá podezíravě a cítí k němu spíš averzi, než nadšení. Celý ten byznys je zjevně motivován shora samotnými výrobci těchto technologií. Jaká je vaše zkušenost?

Paul Brown: Ano, tak to doopravdy vypadá. Když jsme se počátkem letošního roku ptali našich zákazníků, zda by chtěli pracovat v cloudu, jen málokterý z nich byl pro. Určitě je tu prostor pro řešení některých výpočetně náročných úloh přes cloud, jako jsou třeba vizualizace, ale jak jste řekl, současné dění vypadá tak, že jde především o snahu dodavatelů softwaru, nikoliv o motivaci ze strany uživatelů.

Eric Sterling
Eric Sterling, viceprezident pro PLM řešení v Siemens PLM Software. Foto: Jan Homola

Jednou z novinek ve vaší nabídce je rozhraní Active Workspace 2.0, které se ve své první verzi vizuálně dost lišilo od toho, nač byli uživatelé NX a Teamcenteru zvyklí. Kam si máme tuto aplikaci ve vašem CAx/PLM portfoliu zařadit?

Eric Sterling: Uživatelé potřebovali nástroj, který jim poskytne pohotový přístup k datům, aniž by vůbec museli zapínat svůj desktopový systém. Chuck (Grindstaff, generální ředitel Siemens PLM Software, — pozn. red.) nás povzbuzuje ke zlepšení uživatelských dojmů z našeho softwaru. Říká, ať jsme „víc jako Google“, tedy jednoduší, a toto je také jedním z výsledků těchto snah.

Paul Brown: Pokud pracujete s Active Workspace, tak neopouštíte rozhraní NX. Největší změna, ke které nyní u Active Workspace 2.0 došlo, je sjednocení rozhraní s NX s cílem dosáhnout toho, aby uživatel neměl pocit, že mění jeden nástroj za jiný. Jejich chování a vzhled jsou nyní velmi podobné.

Eric Sterling: Podobně jako Google se zde snažíme dostat k uživateli ty nejrelevantnější informace, jaké právě potřebuje. Jenom data, nad kterými provádíme vyhledávání a třídění, jsou trochu jiná. Z byznysového pohledu jsme Active Workspace vyvinuli proto, aby víc lidí využívalo systém Teamcenter.

Lze si tedy v Active Workspace představit budoucnost Teamcenteru jako takového?

Eric Sterling: Do jisté míry ano. Hledáme nyní především cesty, jak do budoucna zajistit ekvivalenci mezi různými databázemi, v nichž uživatel skladuje data, a Teamcenter představuje jednu z nich. Prakticky každá výrobní firma má nějaký nákupní systém, obsahující číslované díly s údaji o jejich dostupnosti. Svoji nomenklaturu zase mají tytéž díly v PLM systému a my hledáme způsob, jak najít a zachovat souvislost mezi těmito informacemi. Active Workspace má přinést agregované vyhledávání v takových datech, jako cenově efektivní rozhraní, které se snadno používá.