Je hodně otázek, které napadají české uživatele systému Pro/Engineer a nejen je poté, co firma PTC představila novou řadu svých produktů, které zásadním způsobem mění její přístup k CAx softwaru. O jejich zodpovězení jsme požádali Petra Čevelu, obchodního ředitele společnosti AV Engineering, která ve zdejším regionu produkty PTC distribuuje a zajišťuje jejich technickou podporu.

Vaše společnost je jediným distributorem systému Pro/Engineer (nyní přejmenován na Creo Elements/Pro) a návazných PLM aplikací od PTC v České republice. Software CoCreate Modeling (nyní Creo Elements/Direct), který se stal také součástí portfolia PTC a během následujícího roku se stane součástí celé platformy Creo, zde však nabízí více firem. Změní se tím pádem status AV Engineeringu, který se zavedením softwaru Creo do prodeje pozbude roli výhradního distributora?

AV Engineering je tzv. Value Added Reseller společnosti PTC v regionu Česká republika a tzv. Master distributor ve vztahu ke společnosti Cogras, která podporuje specifikovanou skupinu uživatelů softwaru Pro/Engineer. S novou strategií PTC zvanou Creo, která byla oficiálně představena 28. října v Bostonu, dochází k rozšíření naší nabídky produktů a služeb určených pro efektivní vývoj, konstrukci a výrobu výrobků o explicitní konstrukční systém CoCreate. Naši nabídku dnes tedy tvoří v oblasti strojírenského CADu parametrický Creo Elements/Pro (dříve Pro/Engineer), explicitní Creo Elements/Direct (dříve CoCreate) a software pro vizualizaci Creo Elements/View (dříve ProductView). To je velmi pozitivní zpráva jak pro dnešní uživatele Pro/Engineer, tak pro uživatele CoCreate. Naši partneři, používající k vývoji výrobku software Pro/Engineer, Windchill, Arbortext a Mathcad, dlouhodobě oceňují vysokou kvalitu námi poskytovaných implementačních a vzdělávacích služeb, naši vysokou flexibilitu a technickou erudici. To vše nyní budou moci čerpat i uživatelé softwaru CoCreate. Zřízení „horké linky“ pro uživatele Creo Elements/Direct je samozřejmostí.

Petr Čevela, obchodní ředitel společnosti AV Engineering.
Foto: Jan Homola

Stávající uživatelé systému Pro/Engineer se nyní ptají, jaké jsou perspektivy řešení, které právě používají. Jaký osud čeká původní Pro/Engineer? Byl jeho další vývoj zastaven a nadále bude poskytována už pouze technická podpora dosavadním zákazníkům?

Společnost PTC se vždy chovala předvídatelně a velmi korektně ve vztahu ke svým zákazníkům a partnerům. To platí také nyní, v případě uvedení Creo na trh. Tento proces má dvě fáze.

První fáze, přejmenování stávajících MCAD produktů, právě proběhla. Výsledkem je tedy změna jména Pro/Engineer na Creo Elements/Pro, CoCreate na Creo Elements/Direct a software ProductView na Creo Elements/View. To znamená, že například uživatel konfigurace dříve označované jako Pro/Engineer Foundation XE, je dnes, díky změně obchodní značky, uživatelem Creo Elements/Pro Foundation XE. Podobně například uživatel ProductVew Profesional se stal automaticky uživatelem Creo Element/View Professional. Tato procedura přejmenování zachovává rozsah funkcí, které měl uživatel produktů s původním názvem k dispozici. Tedy i na poskytování technické podpory k těmto produktů se nic nemění (více o přejmenování produktů PTC v samostatném článku zde, pozn. red.).

Druhá fáze, uvedení softwaru Creo na trh, proběhne v létě 2011. Uživatelé Creo Elements/Pro v té době s aktivní předplacenou podporou (Maintenance) budou mít automaticky zajištěnou bezplatnou možnost přejít na Creo 1.0 minimálně v rozsahu funkcí, které mají dnes k dispozici. Navíc budou moci doplnit svou konfiguraci o zcela nové aplikace a funkce, které bude Creo nabízet. Pokud se uživatel rozhodne setrvat na konfiguraci Creo Elements/Pro, nic mu v tom bránit nebude. PTC, a tedy i AV Engineering, bude i nadále k těmto produktům technickou podporu poskytovat, a to v rámci standardních podmínek Maintenance.

S tím souvisí i další otázka – je smyslem systému Creo zcela nahradit Pro/Engineer a CoCreate Modeling, nebo se jedná o alternativní vývojovou linii, která bude souběžně s nimi rozvíjena například proto, aby konkurovala takzvaně mainstreamovým CAD systémům v nižší cenové relaci?

Je třeba zdůraznit, že Creo je novým evolučním stupněm systému Pro/Engineer. Creo přinese řešení přetrvávajících problémů současných MCAD softwarů. Jeden příklad za všechny. Uvědomme si, kolik úsilí stojí výrobní firmy vytvoření a následně převedení 2D koncepčních návrhů do 3D parametrických CAD systémů pro provedení detailního prokonstruování, aby nakonec vše završili „znehodnocením“ 3D geometrie při tvorbě 2D výrobní dokumentace. To vše se zpravidla děje v různých CAD systémech. Ambice Creo je tyto neefektivity odstranit tím, že umožní zachovat současný způsob práce (2D/3D/2D), ale poskytne k tomu jedinou, asociativně propojenou platformu. Navíc každému účastníkovi vývojového procesu dá do rukou správný nástroj, který se mu bude dobře používat, i když bude jen občasným uživatelem. Kombinace parametrického modeláře s přímým modelováním přinese zcela nové možnosti vývoje výrobků. Také PLM, především oblast řízení konfigurací výrobků, které jsou vyráběny v mnoha různých variantách, dozná revoluční změny, které zatím nemají obdoby. Creo bude velmi tvrdým konkurentem k dnešním MCAD systémům.

„Uživatelé systému Pro/Engineer s aktivní předplacenou podporou budou mít automaticky zajištěnou bezplatnou možnost přejít na Creo 1.0.“ – Petr Čevela, AV Engineering

Pro/Engineer si jakožto robustní CAD systém – mnohými označovaný za high-end řešení – udržoval status poměrně nákladného softwaru. V případě novinky Creo se opakovaně hovoří o jeho dostupnosti a možnosti pořídit si jen vybrané moduly, které uživatel upotřebí. Máte již informace o tom, v jakých cenových relacích bude tato platforma a její jednotlivé moduly nabízeny?

Creo Element/Pro, tak jak byl znám doposud, je unikátní svou modulární strukturou, která zpřístupňuje uživatelům velmi výkonné funkce potřebné pro realizaci rozsáhlých a komplexních projektů stejně jako jednoduchých výrobků. Velmi dobrá škálovatelnost v kombinaci s tzv. plovoucí politikou speciálních modulů vždy umožňovala uživatelům správné naladění vhodných funkcí, a to z pohledu požadovaného výkonu a také z pohledu souvisejících nákladů. Asi by bylo dobré definovat, co znamená nákladný systém. Každý se na nákladnost bude dívat jinak. Jeden příklad. K nejoblíbenější konfiguraci vždy patřil Pro/Engineer Basic s cenou nepřesahující 2 500 eur za licenci, pracující v plovoucím režimu a poskytující plné funkce pro konstrukci výrobku, tvorbu sestav, tvorbu 2D dokumentace, včetně import/export dat, s tzv. Expres moduly pro tvorbu příhradových konstrukcí, pevnostní analýzy, NC výrobu a návrh ergonomie. Vždy bude třeba posuzovat cenu softwaru z pohledu jeho užitné hodnoty a efektů, které přináší do procesu. Vyspělé výrobní organizace zpravidla posuzují především nákladovost procesu vývoje výrobku. Co se týká modulární struktury a cenové politiky Creo, tu plánuje PTC představit v předstihu před uvedením Creo 1.0 na trh.

Připravuje se i česká lokalizace systému Creo?

Naše společnost se stala součástí Creo Advisory Council, poradního orgánu, který spolupracuje s PTC na strategii zavedení tohoto nového produktu na trh. To nám zaručuje přístup k strategickým informacím o produktu a také nám to umožňuje přednostní přístup k softwaru. Díky tomu budeme včas moci také připravit jeho lokalizaci do českého prostředí, to zahrnuje nejen „počeštění“ samotného softwaru, ale také přípravu výukových materiálů apod. Představení této novinky pro naše partnery a uživatele Pro/Engineeru plánujeme v druhém kvartále příštího roku, a to jednak v rámci technické konference SUPro2011 a také formou pravidelných odborných seminářů a workshopů. Již dnes je na stránkách www.aveng.cz řada zajímavých informací, ilustračních videí a dalších podkladů, stejně jako na stránkách výrobce www.ptc.com a www.creo.ptc.com.

Děkuji za rozhovor.

Komentáře