Česká společnost Technodat, CAE-systémy byla za loňský rok oceněna francouzskou Dassault Systèmes jako nejúspěšnější prodejce jejích softwarových řešení ve střední Evropě. Nejen o pozadí tohoto úspěchu jsme si povídali s ředitelem firmy Alešem Kobylíkem.

JH: Za loňský rok se Technodat pochlubil velmi silným růstem tržeb. Čemu především vděčíte za tento úspěch?

AK: Za naším úspěchem vidím dva hlavní faktory. Jednak je to zlepšující se kondice českého průmyslu, což je v našem případě podporováno i některými nově příchozími investory nebo také novými investicemi s podporou strukturálních fondů. Druhým faktorem jsou výsledky našeho úsilí v uplynulých dvou letech. V případě Technodatu mohu bez rozpaků říci, že jsme silnější, než tomu bylo na začátku krize. Posílili jsme náš tým, zlepšili naši organizaci a marketing, zaměřili jsme se na silné stránky našeho řešení, na zlepšení komunikace se zákazníky atd.

Změnilo se vlivem krize nějakým způsobem chování vašich zákazníků a jejich přístup k využívanému softwaru a doprovodným službám?

Chování zákazníků bylo určitě ovlivněno začátkem finanční krize. Všechny firmy omezily zbytné investice, to se konec konců týkalo i investic v Technodatu. Zákazníci se zaměřovali na efektivitu využívaných nástrojů a v tom jsme je podpořili našimi zkušenostmi v oblasti procesů. S efektivitou souvisí i úroveň znalostí, zde jsme řešili u řady zákazníků doškolování uživatelů, které následovalo za auditem procesů a používaných nástrojů. Velmi pozitivním poznatkem je, že téměř nikdo ze zákazníků nezastavil ani neomezil údržbu softwaru ani naši podporu. To ukazuje na velkou váhu námi nabízeného řešení u našich zákazníků.

O jaké produkty z vaší nabídky je v současnosti největší zájem?

Rozdělme otázku ve vztahu k novým a k existujícím zákazníkům. U existujících zákazníků je největší zájem o zlepšení hlavního obchodního procesu a přínosů 3D/PLM, s lepším využitím existujících nástrojů nebo s jejich rozšířením, převážně ještě na platformě V5, popř. s pilotními projekty už na platformě V6. U nových zákazníků se jednoznačně jedná o úplně nový přístup k hlavnímu obchodnímu procesu firmy a přínosům v oblasti 3D/PLM, vesměs už s plným nasazením a se všemi přínosy platformy V6.

Společnost Dassault Systèmes vás v únoru ocenila za výborný obchodní výsledek v prodejích programu 3Dvia Composer. Jaký typ zákazníků se o tento software nejvíce zajímá a k čemu jej používají?

3Dvia Composer je jeden z nástrojů Dassault Systèmes, který je už na platformě V6. Jeho úspěch vidím v tom, jak se noví i existující zákazníci snaží zvýšit efektivitu hlavního obchodního procesu, především v oblasti technické dokumentace výrobků, v dokumentaci pro údržbu a servis výrobku, částečně i v obchodních a marketingových aktivitách.

Didier Martre z Dassault Systèmes předává řediteli Technodatu Aleši Kobylíkovi
ocenění za obchodní úspěchy v roce 2010.

Čím motivujete zákazníky, aby ze svých stávajících verzí (V4, V5) povýšili na tu nejnovější, V6?

Motivace pro existující zákazníky spočívá ve dvou oblastech. Jednak se jedná o přínosy platformy V6, které není možné očekávat v rámci vývoje V5. Tady připravujeme s řadou zákazníků pilotní projekty, na nichž si ověří přínosy platformy V6 (např. projektové řízení, konfigurační management, práci s velkými sestavami atd.). Druhým aspektem, který bude významně motivovat naše zákazníky, může být přechod jejich vlastních zákazníků na platformu V6. Tento aspekt je podporovaný prvními oznámeními globálních „hráčů“ o směřování k platformě V6 (např. Renault, Airbus atd.). Existuje celá řada migračních scénářů směrem k platformě V6, které budou zohledňovat individuální zájmy a priority našich zákazníků.

Jakým směrem se budou letos rozvíjet aktivity vaší společnosti?

Aktivity Technodatu dnes stojí na několika pilířích, kde obchodní a implementační činnost 3D/PLM řešení je pouze jedním z těchto pilířů. Pokud bych se však měl zaměřit na obchodní a implementační činnost 3D/PLM řešení, tak naší hlavní motivací je excelentní zvládnutí platformy V6. Technodat investoval v roce 2010 a na začátku 2011 obrovské úsilí do přípravy týmu, který byl navíc rozšířen směrem k co nejkvalitnějšímu zvládnutí platformy V6. Výsledky dosažené v v roce 2010 v oblasti 3Dvia Composer ukazují, že jdeme správným směrem. V roce 2011 chceme dosáhnout stejného úspěchu na poli Enovia V6 a Catia V6.

Děkuji za rozhovor.

Komentáře