Informační systémy používané ve firmách, jež se zabývají produkcí plastových výrobků, musí splňovat několik specifických úkolů – velmi často je například kladen důraz na zvládnutí procesů sériové a kusové výroby současně.

Česká společnost TD-IS pro toto odvětví ve spolupráci s významnou nástrojárnou vyvinula ucelené řešení EasyTechnology.

Systém je primárně určen pro výrobce na zakázku a to zejména pro nástrojárny. V této oblasti požadují zákazníci krátké průběžné doby dodávek se současným zajištěním vysokých kvalitativních nároků. Zároveň často dochází k modifikacím požadovaného výrobku ze strany zákazníka i v průběhu jeho výroby a v tomto případě je nutno mít k dispozici rychle veškeré informace o rozplánované i odvedené výrobě s možností operativního zásahu. EasyTechnology však umožňuje řízení více typů výroby najednou, zvládá kusovou výrobu v nástrojárně, malosériovou i velkosériovou výrobu v lisovně, pomáhá při obchodní předkalkulaci zakázky a simulaci do stávajícího skutečného výrobního plánu. V rámci plánování je možno vidět jak průběh jednotlivých zakázek přes pracoviště, tak i vytížení jednotlivých pracovišť dle operací.

Přehled naplánovaných kapacit pro vybrané stroje.
Přehled naplánovaných kapacit pro vybrané stroje.

Integrovanou součástí EasyTechnology je PLM systém EasyArchiv, který zajišťuje bezpečnou správu dokumentů včetně integrací k CAx aplikacím, správu součástí a kusovníkových struktur, technologických postupů s operacemi a souvisejícími číselníky (např. nářadí, pracovišť, standardních textů). Široké možnosti konfigurace, případně kustomizace, zaručují úspěšné nasazení systémů v jakémkoliv typu výrobní organizace.

Kompletní řízení procesů

V případě konkrétní české společnosti, která je významným dodavatelem plastových dílů v automobilovém průmyslu a výrobcem forem, pracuje v informačním systému EasyTechnology zhruba čtyřicet zaměstnanců, včetně prakticky celého technicko-hospodářského úseku. Přístup k němu mají také pracovníci ve výrobě, kteří do něj mohou nahlížet a evidovat požadované informace. ERP systém řeší zároveň i docházku, setká se s ním tedy naprosto každý, když přijde do práce. Hlavním úkolem ERP je kompletní řízení procesů v podniku. Spadá sem mimo jiné plánování, prodej, nákup, sklady, výroba, odvádění výroby a další evidence. V oblasti výroby se společnost zaměřuje zvlášť na vstřikolisovnu plastů a na nástrojárnu pro výrobu a opravy forem.

Komunikující stroje

V nástrojárně vládne kusová výroba s velkou variabilitou produktů, kde je zapotřebí za cenu minimálních administrativních úkonů z informačního systému získat co nejvíce dat pro rozhodování a řízení firmy. Charakter výroby v lisovně je proti tomu zcela odlišný. Představuje velkosériovou produkci pro automobilový průmysl, kde je kladen důraz hlavně na plánování, včasné dodávky zákazníkovi a na kvalitu. Je nutné mít vše evidováno pro zpětné revize a v souladu s požadavky norem automobilového průmyslu.

ERP systém sleduje také docházku zaměstnanců pro potřeby personálního oddělení.
ERP systém sleduje také docházku zaměstnanců pro potřeby personálního oddělení.

Stroje jsou vybaveny rozhraním, které odesílá informace o každém výrobním cyklu do komunikačního softwaru, sloužícího ke sběru dat ze vstřikolisů, jenž také vyhodnocuje jednotlivé stavy stroje, technologická data a mnoho dalšího. Informační systém z těchto dat přebírá informace o počtu vyrobených kusů a promítá je do výroby a do skladů. Dále je sledován čas reálné výroby a porovnáván s předepsaným technologickým časem. Tento software poskytuje přesná data o tom, kdy byl stroj v automatickém nebo ručním provozu či vypnut a tyto informace dokáže zobrazit v časové ose. Lze pak sledovat, co přesně se dělo například na noční směně. Dalším směrem výstupu je přesné sledování vyrobeného množství a grafy produktivity v porovnání s plánem a zobrazení zmetkovitosti.

Dlouhodobé výrobní plány

Firmy působící v automobilovém průmyslu se potřebují opírat o dostatek relevantních informací. Je to ale velmi proměnlivé prostředí a vycházet z dat získaných v průběhu předcházejících období lze jen orientačně. Proto je se zákazníkem vždy potřeba sestavit důslednou předpověď na následující období. Ta je následně připravena pro import a zavedena do informačního systému. Objemy jednotlivých výrobků mohou být rovnoměrně rozmístěny, případně zasazeny do určitých termínů v roce. Výsledkem je kontrola kapacit odhalující, zda je možné vyrobit v požadovaném termínu potřebný objem produkce, případně které pracoviště bude nutné posílit.

Tabulka naskladněných materiálů.
Tabulka naskladněných materiálů.

K dispozici jsou dále také předběžné objemy nákupu vstupních surovin pro dodavatele. V průběhu takto naplánovaného roku je potřeba získávat upřesnění pro následující čtvrtletí a před začátkem každého měsíce už i přesné objednávky na daný měsíc. Po zadání zpřesnění konkrétního výrobku se pro vymezené období rezervují kapacity a materiál pro související obchodní případ. V průběhu měsíce jsou do systému dále importovány požadavky na dodání výrobků s přesností na jednotlivé dny, podle kterých probíhá expedice.

Pokročilé řízení skladů

Sklady jsou rozděleny na umístění podle jednotlivých regálů, pater a paletových míst. Veškerý materiál a výrobky jsou naskladňovány pomocí čárového kódu do jednotlivých umístění. Skladové transakce lze provádět na mobilním zařízení připojeném k ERP. Načtením kódu umístění jednoduše obsluha zjistí, co se na oné pozici nachází, byť třeba v osmimetrové výšce.

Systém dokáže navrhovat prázdná místa pro účely příjmu do skladu, při výdeji zase nasměruje skladníka k umístění materiálu se správnou šarží. Za zmínku stojí také hlídání teploty ve skladu a automatické upozornění přes SMS či e-mailem, pokud dojde k překročení limitu.

Nasazení ERP systému ve firmě s takto strukturovanou výrobou je naprostou nutností. Není v lidských silách vypočítat potřebu materiálu a kapacity ve výrobě, natož evidovat sklady, zmetkovost atd. Výhodou softwaru EasyTechnology je to, že ho vyvíjí česká firma, schopná upravit jeho funkce zákazníkovi na míru. Z dosavadní praxe vyplývá, že je toto řešení velmi variabilní a obstojí i při třísetprocentním nárůstu produkce, který s sebou nese zásadní změny principů plánování oproti stavu při implementaci.

Zavádění systému předchází vždy řádná analýza procesů u zákazníka a návrh případných změn, pokud prověrka odhalí nedostatky. Na základě zjištěných informací se pak připraví detailní funkční specifikace, která je základním dokumentem pro nastavení informačního systému. Samotné nasazení EasyTechnology se pak provádí s ohledem na situaci u zákazníka. Základní funkce je možné zavést během tří měsíců, další tři měsíce zabere vyladění systému. Trvale rostoucí firmy však nikdy nepřestávají hledat prostor pro další zlepšování, postupné přizpůsobování zvoleného ERP řešení proto trvá tak dlouho, dokud je třeba.

Na základě podkladů od společnosti TD-IS připravil Jan Homola.

www.td-is.cz

Komentáře