Díky technologii, kterou RTT vyvinula ve spolupráci s profesorem Paulem Debevecem z univerzity v Jižní Karolíně, lze získat vysoce kvalitní textury pro počítačové vizualizace.

Zařízení označované jako Linear Light Scanner využívá lineárního světelného zdroje a při snímání povrchu zachytí vzorek z několika předem určených míst. Prostřednictvím následné počítačové kalkulace je vypočítáno, jak se bude chovat odlesk materiálu v prostoru. Tato činnost je dosud obvykle zpracovávána manuálně, takže digitalizace každého vzorku zabere mnohem delší čas, než jakého je možné dosáhnout při využití tohoto nového skeneru.

Software pro realistické vizualizace od RTT využívají zejména automobilky. Foto: RTT
Software pro realistické vizualizace od RTT využívají zejména automobilky. Foto: RTT/Toyota
Linear Light Scanner pomůže digitalizovat materiály s prostorovou strukturou odlesku. Foto: RTT
Linear Light Scanner pomůže digitalizovat materiály s prostorovou strukturou odlesku. Foto: RTT

Linear Ligh Scanner má sloužit k digitalizaci náročných povrchů, jako jsou například různé struktury kovu, dřeva, kůže, nebo tkanin. Využití najde zejména v automobilovém a textilním průmyslu, kde jsou očekávány špičkové vizualizace produktů zcela odpovídající realitě. Materiál naskenovaný s pomocí skeneru s lineárním světlem pak při aplikaci na 3D model odráží světlo s odpovídající plastickou charakteristikou.

Komentáře