Německá společnost Kuka Roboter uvedla na trh první sériově vyráběný průmyslový robot s citem, schopný přímé spolupráce s člověkem. Zástupce české pobočky Radek Velebil nám o této převratné novince pověděl více.

Kuka LBR iiwa disponuje sedmiosou bionickou konstrukcí, přičemž v každé ose je umístěn momentový senzor. Robot tak získal schopnosti hmatu, rozeznává tlak a díky tomu dokáže například vyhledávat objekty, se kterými bude pracovat. Na rozdíl od člověka umí regulovat svou sílu v jednotkách procent. Aplikovaná sedmiosá bionická konstrukce umožňuje zvolit vždy optimální orientaci nástroje, což významně zefektivní konstrukci technologických linek a procesů. Relativně malý robot o hmotnosti necelých 24 kg může být v každém okamžiku přenesen na jinou linku, či k jiné, třeba i malosériové výrobní operaci.

Robot Kuka LBR iiwa lze ovládat dotykovými gesty či snadno programovat navedením rukou – jeho řídicí jednotka si dráhu pamatuje.
Robot Kuka LBR iiwa lze ovládat dotykovými gesty či snadno programovat navedením rukou – jeho řídicí jednotka si dráhu pamatuje.

Průmyslový robot vnímající hmat, tlak, i své okolí, značí nástup nové éry robotiky. Jak na to reaguje odborná veřejnost?

Radek Velebil: Reakce jsou velmi různorodé, ale převažuje zvědavost, s jakou přesností a citlivostí je schopen robot „hmatu“. Všichni si zároveň uvědomují, že implementace takových technologií umožňuje a zároveň vyžaduje nové přístupy k technickým řešením konkrétních projektů. Jinak se řeší například bezpečnost, chapadla, logika ovládání a další.

Světovou premiéru měl robot na výstavě Automatica, následně se objevil na MSV 2014 v Brně. Jaký je o tuto novinku zájem?

Automatica je nejvýznamnější evropský veletrh na poli automatizace a robotiky a protože jsem byl osobně přítomen, mohu potvrdit, že zájem byl obrovský. V Brně byl tento robot představen poprvé v regionu střední a východní Evropy a zájem ze strany návštěvníků byl také velmi vysoký. Nestává se příliš často, že by si návštěvníci mohli roboty opravdu osahat a navíc vidět takto brzy po uvedení na trh novinku takového významu.

Jak je možné robota ovládat?

Obecně jsou k dispozici dva druhy programování. Off-line, kdy se úloha předem naprogramuje v simulačním softwaru, čímž ale není třeba programování rukou. Druhá cesta je na místě samotné instalace, kdy je možnost programování trajektorií robotu, což má nezanedbatelnou výhodou především při velkém rozsahu činností nebo produktů. Oba tyto způsoby programování jsou vhodné pro tento typ robota. Navíc, robot Kuka LBR iiwa je vybaven standardním dotykovým ovladačem SmartPad. Lze ho ovládat dotykovými gesty či snadno programovat navedením rukou. Jeho řídicí jednotka si dráhu pamatuje. Robot si přesnou vzdálenost sám a s „citem“ doladí. Programování v prostředí jazyka Java pak může připomínat intuitivní ovládání mobilního telefonu.

Pro jakou oblast použití byl robot vyvíjen a jak dlouho vývojový proces trval?

První konkrétní kroky začaly už v roce 2006, kdy jsme se přes různé verze prototypů dostali k dnešnímu robotu LBR iiwa. Mimochodem, je zajímavé zmínit, že se velmi vážně uvažovalo i nad konstrukcí ramen robotu z karbonu, čímž by se dosáhlo nesmírně zajímavého poměru mezi nosností robotu a jeho vlastní hmotností. Kuka má na tomto poli již velké zkušenosti.

Co si můžeme představit pod pojmem sedmiosá bionická konstrukce?

Z pohledu konstrukce robotu jsme se co nejvíce snažili přiblížit flexibilitě a adaptabilitě lidské paže. Ruku stále považuji za jeden z nejdokonalejších vynálezů přírody, my jsme však šli ještě dále. Doplnili jsme ji ještě jednou osou navíc, díky níž dokážeme otočit robot na spodním rameni a umožnit tak robotu i ve velmi stísněných prostorech dosáhnout svého cíle anebo udržet správnou orientaci nástroje. Hmat a cit robota je vhodný nejen k montážím operacím s nepřesnými či pružnými předměty a kompletacím, ale i k velmi jemným úkonům. Robot umí například vyhodnotit místo práce, přesahy materiálů nebo odpor jednotlivých skládaných dílů. V každé ze sedmi os je momentový senzor naší vlastní konstrukce. Díky tomu, že senzory jsou velmi přesné a zároveň komunikují s řídicím systémem velice rychle, dokážeme velmi citlivě, ale také v rámci milisekund reagovat na okolní podněty a tak řešit neočekávané situace, navíc i bezpečně.

Připravil Marek Pagáč.

Fotografii poskytla společnost Kuka Roboter.

www.kuka.cz

Komentáře