Dostupnost bezplatných CAD nástrojů je již několik let taková, že uvedení dalšího snad nikoho nepřekvapí. To by však nesměl umět 3D modelování, jako zářijová novinka DesignSpark Mechanical.

Strojírensky orientovaný 3D CAD, který by mohl každý používat zdarma a přitom legálně, je dosud raritou. Tím spíše, když se tak jako DesignSpark Mechanical opírá o zcela profesionální CAD technologii – v tomto případě vycházející z relativně mladého, nicméně již ověřeného systému SpaceClaim.

Systémové požadavky DesignSparku nejsou nijak vysoké a nezaskočí ani majitele starších počítačů. Nejdůležitější je přitom grafická karta, která by měla mít alespoň 2 GB paměti. Software můžete získat po vyplnění registračního formuláře na webu www.designspark.com, samotný proces instalace je zcela standardní a nezaskočí žádnou zvláštností.

Po prvním spuštění

Po instalaci softwaru, vyplnění registračních údajů a spuštění aplikace DesignSpark Mechanical se zobrazí úvodní okno s odkazy, usnadňující rychlý přístup k domovským stránkám společností podílejících se na vývoji softwaru, dále pak k instruktážním videím, návodům a referencím, nápovědě a modulům pro navrhování elektronických schémat (odtud mimochodem vychází ideový původ této aplikace).

Pracovní prostředí, ani nabídka nástrojů v softwaru DesignSpark, vám dech nevyrazí. Jako první vlaštovka mezi bezplatnými 3D CADy ale potěší.
Pracovní prostředí, ani nabídka nástrojů v softwaru DesignSpark, vám dech nevyrazí. Jako první vlaštovka mezi bezplatnými 3D CADy ale potěší.

Pracovní plocha programu na první dojem připomíná prostředí jakéhokoliv jiného konstrukčního 3D softwaru. Nachází se na ní triáda s označením hlavních os, nástroje pro nastavení pohledů, výběr pracovní roviny a příkazu pro nastavení kolmého pohledu k vybrané pracovní rovině.

Tak, jako u jiných softwarů, je možné nastavit vzhled prostředí včetně barevného schématu a měnit jednotky pro metrické nebo palcové rozměry. Dalším volitelným parametrem je navigace pohledu pro rotaci, posun pohledu a zoom.

Pracovní možnosti aplikace

Pokud již máte s CAD softwarem předchozí zkušenosti, nebude vám cizí ani zahájení tvorby náčrtů. Potkáte zde většinu standardních nástrojů, na něž můžete být zvyklí odjinud. Velkou výhodou je rychlá práce s tělesy a následná úprava jejich rozměrů, tzv. přímé úpravy.

Podpora přímých úprav geometrie znamená rychlou práci s tělesy i při následných úpravách jejich tvaru a rozměrů.
Podpora přímých úprav geometrie znamená rychlou práci s tělesy i při následných úpravách jejich tvaru a rozměrů.

Takovou úpravu modelu provedete pouhým označením plochy, u které má dojít ke změně rozměru, například vytažením. Software automaticky zobrazí šipky, kterými lze měnit délku vysunuté plochy modelu. Tímto tak odpadá úprava skici, díky níž model vznikal. Model může vznikat pomocí klasických základních prvků „vysunout“ a „odebrat“. V aplikaci je možné využívat hladin pro rychlejší a efektivnější konstrukci modelů.

Nízká pořizovací cena (v tomto případě dokonce nulová) si vybírá daň na úkor omezených možností tvorby sestav a výkresů. Na model je sice možné umístit 3D kóty, ale to je pro praktické využití nedostačující.

Omezení očekávejte také v importu 3D modelů. Podporováno je pouze šest souborových formátů, a to interní formát DesignSpark Mechanical (RSDOC), soubory ECAD aplikací (IDF, IDB, EMN), soubory SketchUpu (SKP), výměnné soubory (STEP, STP, OBJ) a soubory pro 3D tisk (STL).

Sobory, které lze z aplikace exportovat, jsou totožné se sobory určenými pro import. Navíc je možné soubor uložit do formátu aplikace AutoCAD (DXF), dále do PDF nebo jako obrázek (JPEG, PNG).

Rychlý nástroj pro kutily

Uvedená omezení DesignSpark odsuzují k tvorbě jednodušších modelů tvořených základními prvky, u nichž si vystačíte s vysunováním a odebíráním geometrie. Strojírenským profesionálům mohou chybět moduly pro pevnostní analýzy nebo pohybové studie, které jsou u komerčních 3D CADů většinou již standardním prvkem výbavy. Nemluvě o již zmíněné neexistenci tvorby sestav a výkresů.

Ačkoliv DesignSpark umí číst a zapisovat jen některé CAD a 3D formáty, nechybí mezi nimi STL, populární mezi uživateli 3D tisku.
Ačkoliv DesignSpark umí číst a zapisovat jen některé CAD a 3D formáty, nechybí mezi nimi STL, populární mezi uživateli 3D tisku.

Tyto nedostatky mu možná odpustí uživatelé, kteří se věnují navrhování elektroniky a tištěných spojů. Právě pro ně je totiž DesignSpark Mechanical primárně určen, jako nástroj pro vytvoření „okolí“ k elektrotechnickým schématům, jež lze navrhovat v příbuzném a taktéž bezplatném softwaru DesignSpark PCB.

24 Comments

  1. Dobrý den.

    Vznesli jsme dotaz na tvůrce softwaru DesignSpark Mechanical a odpověď zní kladně. DesignSpark Mechanical je možné využít i pro komerční využití viz odpověď:
    Hi Marek. Yes, DesignSpark Tool are ok for commercial use. Our tools are free of charge, we have no paid versions.

    Regards

    DesignSpark Support

Komentáře