CAD systém Solid Edge ST3 uvedený firmou Siemens PLM Software letos na podzim, představil nové možnosti tzv. synchronní technologie v její třetí produkční verzi. Organizace CPDA podrobila tento software důkladné recenzi, kterou s jejím svolením zveřejňujeme.

Recenzování strojírenského softwaru obecně a zejména pak v zúžených českých podmínkách představuje často nerealizovatelný problém. Důvod je ten, že není a nemůže být v silách oné hrstky technických publicistů, kteří se CAD softwaru věnují, aby každý jednotlivý systém znali z uživatelského hlediska natolik do hloubky, že by dokázali fundovaně posoudit jeho schopnosti.

Nezbývá se potom, než spoléhat na kapacity z řad prodejců takového softwaru, jejichž pracovníci technické podpory patří k nejlepším znalcům dané problematiky. V případě posuzování softwaru dodavatelem samozřejmě hrozí, že výsledná recenze nebude zcela nezaujatá – například nezahrne zkoumaný produkt do širšího kontextu a nepoukáže na situaci v konkurenčních programech.

I v takovém případě však může být výsledkem praktický a čtivý text, který plní svoji hlavní úlohu, tj. jeho smyslem není prvoplánová propagace produktu, ale praktický přehled o jeho novinkách a možnostech. V redakci CAXMIXu věříme, že většina článků, které publikujeme, jsou toho důkazem. Zároveň má u nás dveře otevřeny každý, kdo by se na nestranném recenzování a psaní článků o CAD softwaru rád autorsky podílel.

Recenze, kterou přinášíme pod tímto článkem, vznikla na popud společnosti Siemens PLM Software, která sama recenzovaný software Solid Edge ST3 vyvíjí. Zpracovala ji organizace Collaborative Product Development Associates (CPDA), přičemž se její autoři soustředili zejména na pokroky v rámci technologie synchronního modelování. Jelikož se tvůrci českého překladu museli v souladu s autorskými právy striktně držet originální podoby textu, působí tento v některých částech mírně nepřirozeně – jako celek však tato studie rozhodně zaujme a zejména uživatelům předchozích verzí Solid Edge, kteří váhají s přechodem na nejnovější verzi, pomůže recenze CPDA zodpovědět mnohé otázky.

Recenze v PDF ke stažení zde (0,5 MB).

(Zdroj: Siemens PLM Software)

Komentáře