Ambice přivést na trh cloudové CAD aplikace, které uživatel spouští ze vzdáleného úložiště a pronajímá si je pouze na dobu nezbytně nutnou, již dříve oznámilo několik dodavatelů technického softwaru. Ruská Ascon Group nyní vystoupila s tvrzením, že již má k dispozici fungující systém, který lze od října provozovat na území Ruské federace.

Její strojírenský CAD Kompas-3D je již nyní prodáván ve formě „software jako služba“ (SaaS – Software as a Service), která je dosud zažitá především u technicky méně náročných aplikací jako jsou webové emailové schránky nebo kancelářské programy.

Připomeňme, že označení cloudová aplikace, respektive cloud computing (v češtině prozatím není používán praktičtější alternativa), náleží počítačovým technologiím, které umožňují provozovat software v rámci internetu, kdy je samotný systém spouštěn na vzdáleném serveru a uživatel k němu přistupuje přes internetový prohlížeč ve svém počítači. Licenční model SaaS pak značí to, že je aplikace uživateli pronajímána jako služba na potřebnou dobu.

Provozování 3D CADu jako webové služby přinese dodavateli softwaru i jeho uživatelům množství výhod, ač jejich reálné přínosy a omezení musí teprve prověřit praxe. V případě systému Kompas-3D je zdůrazňováno několik předností cloudových aplikací:

  • není nutné instalovat software na pracovištích uživatelů,
  • je zaručena vysoká produktivita nehledě na výkonu používaného hardwaru,
  • kompletní nezávislost na používané softwarové platformě,
  • absolutní mobilita (aplikace je dostupná všude tam, kde je internet),
  • možnost využívat pouze nezbytné nástroje v libovolném počtu,
  • značné úspory nákladů na pořízení a provoz softwaru,
  • možnost využívat software v rámci virtuální kanceláře,
  • příležitost migrace na alternativní operační systémy,
  • možnost spouštět Kompas-3D teoreticky kdykoliv, kdekoliv a z libovolného zařízení.

Kompas-3D, který se prodává i v Česku, je paramatrický 3D CAD pro strojírenské
navrhování. Na obrázku je zachycena standardní desktopová verze aplikace.

Na provozu programu Kompas-3D jako služby se podílí mladá společnost Cloud IT, jakožto poskytovatel serverové infrastruktury a skupina Ascon Group, jež tento CAD systém vyvíjí. Manažer Oleg Zykov, který má v Asconu na starosti rozvoj inovací, k tomuto kroku uvedl, že z pohledu počítačových specialistů nebylo učiněno nic výjimečného – pouze propojili několik dobře známých technologií v jeden celek.

Kompas-3D je tedy prvním profesionálním 3D CADem, který si jako webovou službu může uživatel pořídit i na velmi omezenou dobu v řádu týdnů až měsíců podle potřeby, nemusí hledět na to, zda používá Windows nebo Linux a své projekty má prostřednictvím mobilních zařízení, jako je například iPad, neustále k dispozici.

Náš článek vychází prozatím jen z oficiálního sdělení společnosti Ascon Group. Bude proto zajímavé počkat si na první reakce uživatelů a odborníků na CAD software, nakolik se tato aplikace vydařila a kde jsou její limity. Tyto informace budou jistě zajímat i mnohé konkurenty Asconu, kteří na svých „CADech na cloudu“ momentálně usilovně pracují.

(Zdroj: Ascon Group)

Komentáře