S velkou pompou a za účasti deseti tisíc párů očí odhalila firma PTC svůj nový produkt a potažmo s ním i celkově novou vizi budoucího fungování CAD softwaru. Jako první v Česku vám přinášíme žhavé novinky, které si jinde nepřečtete.

Přední pozice na trhu se nezískává snadno a je-li dosažena, není samozřejmé její udržení, pokud firma nerozvíjí inovace a nepřináší opakovaně novinky, které jí pomáhají udržet náskok před konkurencí.

Americká Parametric Technology Corporation (PTC) je jednou z těch společností, které dlouhodobě operují na samé špičce žebříčku nejúspěšnějších dodavatelů CAx softwaru. Netřeba připomínat, komu patří nejvyšší příčky – Autodesk, Dassault Systèmes, Siemens PLM Software (dříve UGS) a právě PTC jsou těmi, kdo udávají trendy v digitálním navrhování výrobků.

Zaměříme-li se na PTC, byla to ona, kdo již v polovině osmdesátých let m. s. dostal do širokého světového povědomí principy parametrického modelování, jež následovala drtivá většina ostatních výrobců CAD softwaru včetně zbylých výše jmenovaných. Určila tak směr rozvoje návrhového softwaru na dobrých dvacet let dopředu.

Až v roce 2008 přišel zvrat v podobě tzv. synchronní technologie, tedy praktiky, která do parametrického prostředí vnesla funkce přímých úprav geometrie bez vazby na historii vzniku modelu. Toto bezesporu vizionářské prvenství si připsala společnost Siemens PLM Software a ačkoliv se k těmto principům její konkurenti v čele s PTC zpočátku stavěli odmítavě či laxně, bylo víceméně jasné, že i oni co nevidět budou tyto postupy následovat.

28. říjen 2010 se zapíše do dějin CAD softwaru jako den,
kdy z produktové nabídky firmy PTC zmizel software Pro/Engineer.

Spojení protikladných tradic

V případě PTC mnohé naznačovala akvizice firmy CoCreate v roce 2007 – tradiční propagátor parametrického modelování, jenž tento termín nese i ve svém vlastním názvu, tehdy koupil jednoho z historicky nejzasloužilejších zastánců onoho přesně opačného přístupu – přímého modelování.

Zatímco Siemens pokračoval v propagaci synchronní technologie (k dnešku existuje již ve třetí verzi) a Autodesk s podporou veřejnosti testoval svůj Inventor Fusion, PTC rozvíjela Pro/Engineer i CoCreate Modeling jako samostatné produkty a přitom v tichosti chystala novinku, jejíž převratnost bude mít ambice zastínit aktivity jejích rivalů.

První náznaky očekávání byly na veřejnost vypuštěny na sklonku léta a s nimi i datum „revoluce“ 28. října. Tohoto dne byl zveřejněn projekt s pracovním názvem Project Lightning.

Nyní již víme, co je jeho obsahem. Parametric Technology Corporation vyvinula zcela nový CAx produkt, jenž nese název Creo a v portfoliu firmy fakticky nahrazuje její dosavadní vlajkovou loď Pro/Engineer.

Ambiciózní plán a nová aplikace v popředí technicky vychází z kombinace systémů Pro/Engineer, CoCreate a ProductView. Hlavním úmyslem je nabídnout moderním konstruktérům prostředí, které eliminuje dosud nevyřešená omezení a problémy klasických CAD programů. Tedy skutečně klíčové záležitosti, jako jsou snadnost používání, interoperabilita, udržení vložené inteligence a praktické řešení práce v sestavách.

To je on. Že vypadá příliš jednoduše? Creo hodlá nabídnout pouze a právě takové nástroje,
které skutečně uplatníte. Vyobrazena je aplikace pro tvorbu 2D skic
(Zdroj: PTC)


Konstruktéři, těšte se

Pakliže byl Microsoft tím, kdo svým kancelářským balíkem Office 2007 určil trend v oblasti uživatelských rozhraní aplikací zavedením pásů karet, alias ribbonů, v případě Crea se vývojáři nepokrytě inspirovali filozofií firmy Apple a jejího populárního zařízení iPhone.

Creo je CAx platforma, která vychází z množství samostatných specializovaných aplikací, jež fungují dobře samy o sobě při plnění specifických úloh a přitom příkladně rozumí jedna druhé, čímž dovolují hladké přenášení dat mezi sebou.

Idea zvaná AnyRole Apps vychází z toho, že CAD data v podnicích už dávno neslouží pouze pro konstrukční účely. Uplatnění nacházejí napříč oddělením výroby, marketingu i v počítačích vyššího vedení. Je nasnadě, že pro většinu profesí jsou však zbytečně složitá a v celé komplexnosti uplatnitelná právě a jen na pracovišti konstruktéra. Ten je tedy v poslední době zahlcován úkoly, jež zcela nesouvisí s jeho hlavní činností – musí pomáhat svým kolegům s přípravou vizualizací pro propagační účely, s tvorbou ilustrací pro servisní příručky a tak dále, ačkoliv tyto činnosti by mohli zastat jiní pracovníci, pokud by měli ten správný nástroj.

Návrhová data lze přenášet napříč všemi aplikacemi. Je jedno, zda je upravíte
v režimu 2D nebo přímým či parametrickým modelováním v prostoru (Zdroj: PTC)

Vyberete si podle svých potřeb

Creo 1.0 v první fázi nabídne půl tuctu nástrojů. Jsou to aplikace pro přímé modelování, aplikace pro parametrické modelování, aplikace pro koncepční design, vizualizace, tvorbu technických 3D ilustrací a provádění simulací.

Uživatel může mít k dispozici všechny nebo jen ty, jež skutečně uplatní. Zcela zásadní je přitom bezproblémová interoperabilita, zajišťující hladké přenášení dat mezi aplikacemi. V praxi se tedy Creo jeví jako potenciálně ideální systém pro vývoj výrobku, kdy v jednotlivých fázích vývojového procesu a na různých pracovištích uplatňujete specializované aplikace v rámci jednotného prostředí. Jeho využití přizpůsobíte způsobům, na které jste zvyklí.

Práce pak může vypadat tak, že s pomocí 2D modulu vytvoříte základní skicu, tuto přenesete do modulu pro přímé 3D modelování, následně přejdete do modulu pro tvorbu parametrické geometrie a modelu vložíte potřebnou inteligenci. Následuje automatizace, příprava obrábění, generování vizualizací… to vše pokud možno v rukou těch správných lidí, ne jen na bedrech jednoho konstruktéra. Všem pomáhá v orientaci jednotné uživatelské rozhraní. Pokud uživatel některé z modulů nepotřebuje, může si koupit pouze vybrané nebo i jediný z nich, který při své práci uplatní.

Princip nazvaný AnyData Adoption má zaručit možnost práce s daty
z libovolného CAD systému a jejich kombinace (Zdroj: PTC)

Na zdroji CAD dat nezáleží

Interoperabilita je ostatně druhým velkým příslibem Crea, a to i směrem ke konkurenčním CAD formátům. Program má totiž umožňovat hladké načítání mnoha z nich. Autoři projektu jdou tak daleko, že tvrdí „nebude podstatné, z jakého programu jsou data, s nimiž chcete pracovat“.

Faktickým řešením zde bude zřejmě služba Windchill Visualisation, jejímž prostřednictvím vytvoříte z libovolného CAD formátu odlehčenou geometrickou reprezentaci 3D modelu, jež bude pro Creo srozumitelná. S těmito daty potom budete moci pracovat dále, nehledě na způsob, který upřednostníte. Bude tedy možné načíst například data původem ze systémů Catia nebo NX a na tyto aplikovat nástroje pro přímé i parametrické úpravy, generovat z nich vizualizace atd.

Poslední ze čtyř „průlomových“ technologií vedle popsaných AnyRole Apps (škálovatelná řada specializovaných aplikací), AnyMode Modeling (přenášení návrhových dat z jedné aplikace do druhé se zachováním vložené inteligence) a AnyData Adoption (import modelů z libovolného CADu) nese název AnyBOM Assembly a směřuje do oblasti PLM.

Její síla tkví především v možnosti vytvářet varianty návrhů prostřednictvím kusovníků (BOM) a zpětně generovat 3D modely těchto nově nastavených konfigurací, ačkoliv samy dosud nebyly v CADu nikdy vytvořeny. Prostřednictvím nastavení v BOM tedy bude možné sestavit variantní model a tento následně validovat v CAD rozhraní.

Nelehká doba hájení

Project Lightning přinesl to, co mnozí dlouho čekali a ještě mnohem víc. Je přitom snadné označit Creo za revoluční počin. Jak se tato revoluce ujme, však ukáže teprve čas. Na každý pád je jasné, že v PTC vyvinuli zcela nový přístup k digitálnímu vývoji výrobků a uvedli jej do praxe. Právě a jen tato praxe ovšem prověří, zda firemní vizionáři nastavili kompas na správnou stranu a nakolik ochotni budou uživatelé tento trend následovat.

Bude to běh na dlouhou trať – vždyť i přechod mezi běžnými vývojovými verzemi v rámci jednoho CAD systému představuje pro každou organizaci zátěž a vyžaduje důkladnou analýzu. Kolik podniků ještě dnes využívá Catii V4, Pro/Engineer Wildfire 4 nebo AutoCAD 2003 prostě proto, že jsou na ně zvyklí, ačkoliv mohou mít k dispozici mnohem vyspělejší funkce?

Creo je teď pro ně všechny hozenou rukavicí… může znamenat malý krůček pro konstruktéra, ale také velký skok pro celou společnost.


V případě zájmu o další vývoj sledujte web http://creo.ptc.com, odkud pochází většina zde uvedených informací (v angličtině).

9 Comments

  1. Už jsem pracoval v mnoha CADech, ale zatím můžu bezpečně říct, že práce v Creo je ztížena nejenom absencí a nefunkčností mnoha funkcí, ale navíc i ztížena věčným hledáním jakékoli funkce, proklikáváním se mnoha nesmyslnými meny ale i snahou prijít na to, jak jinde obyčejné a jednoduché funkce pracují.

Komentáře