Trend přímých úprav v parametrických modelech již delší dobu sleduje také firma Autodesk. Její pomůcka Inventor Fusion pravděpodobně mnozí naši čtenáři znají a možná ji i vyzkoušeli. Pro ty, kterým dosud uniká, jsme připravili sérii otázek a odpovědí.

Co je Inventor Fusion Technology Preview?

Software Inventor Fusion vyvíjí společnost Autodesk prozatím jako samostatný a bezplatný doplněk pro CAD systém Autodesk Inventor. Slouží k provádění rychlých změn geometrie metodami přímých úprav, přičemž propojuje technologie přímého a parametrického modelování. Získat jej můžete zdarma na webu Autodesk Labs.

Co znamená termín Technology Preview?

V češtině pro tento pojem prozatím není používán žádný ekvivalent, doslovný překlad značí „ukázku technologie“. Firma Autodesk tímto způsobem označuje software ve vývojových stádiích, který byl uvolněn k veřejnému používání za účelem testování a získání zpětné vazby z praxe.

Přímé úpravy parametrického dílu, který byl načten do aplikace Inventor Fusion.

Naruší instalace Inventor Fusion Technology Preview již nainstalovaný Autodesk Inventor?

Nikoliv. Aplikace se instaluje samostatně a neovlivní předchozí instalaci CAD systému Inventor. Sama o sobě tedy nijak neohrozí dříve uložená data.

Co je přímé modelování?

Současné strojírenské CAD systémy fungují v drtivé většině jako tzv. parametrické modeláře. Parametrické proto, že podobu a chování prvků modelu řídí parametry, které je podle potřeb možné měnit a tím automatizovaně ovlivňovat jejich vzhled a rozměry. Jelikož je model vytvářen postupně, vznikají mezi prvky závislosti. Po změně parametru je proto potřeba model „přepočítat“, aby se změna prvku projevila ve všech dotčených částech modelu. Parametrické modely díky tomu vykazují jistou míru inteligence, na druhou stranu je však historie vzniku svazuje a nedovoluje provádění okamžitých a rychlých změn.

Přímé modelování tato omezení obchází a v souladu se svým názvem umožňuje přímé úpravy modelů – a to i těch původem parametrických – bez ohledu na jejich historii a vazby mezi prvky. Byť jsou již postupně zaváděny do praxe, procházejí v posledních několika letech nástroje kombinující přímé a parametrické modelování bouřlivým vývojem. Velkou výzvou je zejména zachování inteligence parametrického modelu poté, jsou-li v něm provedeny přímé úpravy geometrie.

Revize a parametrizace přímých úprav z Inventoru Fusion s pomocí nástroje Change Manager
v systému Autodesk Inventor 2011.

Jak Inventor Fusion propojuje přímé a parametrické modelování?

Aktuální verze Inventor Fusion 4 je vybavena novou pomůckou „Change Manager“, která pomáhá hlídat změny provedené v Inventor Fusion na souborech konstrukčních návrhů z Autodesk Inventoru. Tato funkce je aktivní pouze v případě, že je nainstalován Autodesk Inventor 2011.

Uživatel, který chce provést rychlé změny v parametrickém modelu z Autodesk Inventoru, tento načte do aplikace Inventor Fusion a upraví jej podle svých představ. Poté model načte zpět do Autodesk Inventoru, kde nástroj „Change Manager“ upozorní, které části modelu byly změněny a jakým způsobem. Při formální revizi lze provedené změny zrušit, nebo akceptovat, přičemž Inventor automaticky přiřadí napřímo upraveným prvkům odpovídající parametry a aktualizuje strom historie modelu. I po provedení parametrických úprav je tedy inteligence modelu zachována.

(Zdroj: Autodesk Labs)

Komentáře