[Stručně] Využití 3DVIA Composeru od společnosti Dassault Systèmes SolidWorks ukazuje v praxi jednu z možností, jak přenést myšlenku konstrukčního záměru až k zákazníkům, aniž by bylo nutno využívat nákladného fyzického prototypu.

(Zdroj: Tisková zpráva)

SolidWorks 3DVIA Composer boří komunikační bariéry

Nová verze snižuje výrobní náklady díky srozumitelným vyobrazením a animacím

Haar u Mnichova, 2. června 2011 – S postupující globalizací a decentralizací vývoje výrobků umožňuje software 3DVIA Composer pro technickou komunikaci od firmy Dassault Systèmes SolidWorks Corp. týmům konstruktérů překonávat jazykové a znalostní bariéry a zároveň snižovat náklady a časovou náročnost výroby.

Design that Matters, nezisková skupina návrhářů výrobků, používala 3DVIA Composer k tvorbě vysoce kvalitních vizualizací přístroje pro fototerapii v rozvojových zemích u novorozenců se žloutenkou. Tato vyobrazení umožnila týmu návrhářů rychle získat zpětnou vazbu a schválení od lékařů ve Vietnamu, kde se tento přístroj bude zpočátku vyrábět a používat v nemocnicích, které si nemohou dovolit tradiční zařízení ze Západu.

„Máme co do činění s jiným jazykem, kulturou a pojetím financí,“ řekl Will Harris, návrhář ze skupiny Design that Matters. „Jediná cesta, jak překonat tyto bariéry, je vizuální. Fotorealistická vizualizace je druhou nejlepší možností – hned za vložením přístroje do jejich rukou. S pomocí nástroje 3DVIA Composer mohou vidět, jak je přístroj sestaven. Tyto vizualizační nástroje byly rozhodující pro úspěch projektu.“

Nejnovější verze nástroje 3DVIA Composer, V6R2011x, převádí 3D CAD data do vysoce kvalitního zobrazení nebo animovaných vizuálních prvků, které lze použít v rámci komunikace výrobku. Nové funkce umožňují uživatelům tvorbu realistických vyobrazení s přesnými detaily. Software 3DVIA Composer používají firmy z nejrůznějších oblastí, například výrobci průmyslového vybavení, lodní techniky a spotřebního zboží. Ušetří přitom až 80 % času potřebného ke zpracování dokumentace, jako jsou  uživatelské příručky, montážní návody a marketingové materiály. Mezi výhody softwaru 3DVIA Composer pro uživatele patří:

  • Realistické detaily díky novým funkcím, například podpoře alfa kanálu, zastínění okolím, per-pixel osvětlení a hloubce ostrosti.

Společnost Cardiovascular Systems Inc., která vyvíjí zařízení pro léčbu cévních onemocnění, může nyní znázornit vazbu jednotlivých součástí a montážních přípravků a způsob použití celé řady nástrojů navržených na zakázku. Díky softwaru 3DVIA Composer se také podařilo o čtvrtinu zkrátit dobu školení ve způsobu montáže v závodě St. Paul v Minnesotě.

  • Kratší doba návrhového cyklu díky tvorbě zobrazení současně s návrhem výrobku.

Společnost Allmand Brothers Inc. z Nebrasky, která navrhuje a vyrábí osvětlovací věže a stožáry, nakladače s hloubkovou lopatou a průmyslová topná tělesa, zkrátila dobu potřebnou k přípravě návodu pro složitou montáž z měsíce na týden.

  • Vyšší produktivita a výkonnost díky efektivnějším postupům zpracování dokumentů.

Švédská společnost Produktställ AB použila 3DVIA Composer ke zvýšení efektivity při přípravě dokumentace o 70–80 % a uvolnila si tak zdroje pro podporu potřeb obchodní prezentace společnosti.

„S pomocí nástroje 3DVIA Composer mohou uživatelé překonávat bariéry při předávání informací o návrhu zainteresovaným osobám v průběhu jeho tvorby – ostatním členům projektového týmu, zákazníkům, společníkům ve firmě nebo prodejcům,“ řekl Kishore Boyalakuntla, ředitel produktového managementu v DS SolidWorks. „3DVIA Composer umožňuje uživatelům vytvářet vizuální prvky, které sdělují přesně to, co potřebujeme vidět. A díky nejnovějším vylepšením softwaru se uživatelé nemusí obávat chyb v dokumentaci.“

3DVIA Composer

Komentáře