NX 7.5 výrazně snižuje časovou náročnost konstrukce a ověření forem. Díky nástrojům vizualizace HD3D mohou konstruktéři výlisků i konstruktéři forem těžit z možnosti rychlé kontroly stavu a eventuelní rychlé nápravy situací, které by mohly ovlivnit vyrobitelnost formy, jako jsou kvalita dat, podříznutí nebo úkosy.

Interaktivní přístup při konstrukci chladícího okruhu přímo v grafické ploše pomocí úchopových bodů urychluje přizpůsobení chladících kanálů potřebám konstruktéra. Chladící kanály mohou být vytvořeny automaticky na základě definice 3D prostoru obklopujícího součást.

Nově je možné simulovat formu v plném pracovním cyklu pomocí NX Motion Simulation a eliminovat případné kolize a problémy ještě před zahájením výroby formy.

Konstrukce lisovacího nástroje byla podpořena prostředky umožňujícími automatizaci konstrukce střižníků, tvárníků a zápustek. Složitý tvárník s přídavnými konstrukcemi pro zvýšení tuhosti lze připravit na několik kliknutí myší.

Nástroj Motion Simulation pomáhá najít a odstranit kolize či problémy dynamického rázu ještě před výrobou nástroje. Jednoduše simulujete nástroj tak, jako by pracoval ve skutečných výrobních podmínkách lisu.

Nová aplikace pro obrábění lopatek a oběžných turbínových kol NX Turbomachinery Milling slouží k NC programování pro tvarově složité vícelopatkové rotační díly, obráběné na pětiosých obráběcích centrech. Nabízí sadu automatizovaných, procesně orientovaných funkcí (pětiosé hrubování, dohrubování a začištění lopatek, separátorů či hlavy), které zjednodušují tvorbu hladkých drah nástroje používaných přímo pro toto odvětví.

Aplikace pro obrábění lopatek a turbínových kol NX Turbomachinery Milling poskytuje sadu
automatizovaných funkcí pro pětiosé hrubování, dohrubování a začištění obsažených dílů.

Simulace dráhy nástroje je nyní možná i bez využití postprocesoru. Při generování složitých drah lze využít vícevláknového zpracování úloh – dráhy jsou generovány na pozadí, přičemž uživatel může pokračovat v programování.

NX 7.5 nabízí jak automatický, tak uživatelem kontrolovaný přístup k zajištění optimalizovaného výstupu pro konzole Sinumerik v oblastech vysokorychlostního nebo pětiosého obrábění. Výstup drah řezného nástroje definovaných pomocí matematicky vyjádřených křivek, které odpovídají výpočtům povrchu v konzoli Sinumerik 840 vedou k vyšší kvalitě obrobeného povrchu a redukci času pro postprocesing.

Offline aplikace NX CMM Inspection Programming slouží
k programování měřicích cyklů ve 3D prostředí modeláře.

Jednou z novinek je též offline aplikace NX CMM Inspection Programming, sloužící k programování CMM měřicích cyklů ve 3D prostředí modeláře. Čas potřebný k programování lze tímto redukovat o desítky procent díky automatizovanému generování měřicích cyklů založenému na existujících PMI datech. K ujištění, že měřící cykly nejsou v žádné kolizi, slouží nástroj 3D CMM simulace. Následně je možné pomocí postprocesoru vygenerovat výstup, který obsahuje DIMS standardy a potřebné formáty.

(Zdroj: Siemens PLM Software)

Komentáře