Systém NX 7.5 získal do vínku lepší nástroje pro modelování pomocí skicování, které významně urychlují vznik geometrie z pracovních náčrtů. S jejich využitím lze velmi rychle vytvořit, provázat, zapozicovat a upravit skicu, poté ji použít pro tvorbu tažených nebo rotovaných prvků, případně můžete profil táhnout a vytvářet tak obecné geometrie.

Skici a 2D objekty mohou být uloženy do tzv. Reuse Library – knihovny pro opakované použití – a následně využívány pro tvorbu v dalších modelech. Také tato knihovna doznala úprav k lepšímu. Například funkce s názvem Component-first (komponenta jako první) umožňuje umístit nejdříve požadovanou komponentu z knihovny na její místo, aniž by už existoval potřebný montážní otvor. Tento je vytvořen automaticky následně po vložení komponenty na základě otvoru definovaného ve vkládané komponentě. Znovupoužití se tak stává intuitivnějším a celkově urychluje proces tvorby sestavy.

S nástroji synchronního tzv. „freeform“ modelování lze začít konstruování na objemovém nebo plošném těle, tvořeném buď analytickou, či tzv. B-rep geometrií. Díky intuitivnímu ovládání zvládne tuto práci i uživatel, který se běžně v oblasti tvorby ploch nepohybuje. Inovované nástroje výběru a analýzy ploch pomáhají při kontrole zachování požadovaného tvaru pro udržení estetických požadavků.

Knihovna grafických prvků Reuse Library a nová aplikace DraftingPlus pomáhají
uživatelům systému NX 7.5 v tvorbě technické 2D dokumentace.

Kreslení ve 2D a prostředí výkresů

Pro uživatele orientované převážně na 2D je připravena nová aplikace NX DraftingPlus. Program je plně integrován v prostředí tvorby výkresů NX Drafting a nabízí sadu nástrojů orientovaných pro použití ve 2D prostředí, včetně zajímavě řešené konverze dat z 2D do 3D.

Rozšířená funkčnost NX DraftingPlus je přístupná z nástrojových lišt nebo menu výkresového prostředí systému NX. Používá tedy jednotné prostředí a umožňuje využít veškerých možností přizpůsobení, jako jsou role nebo radiální pop-up menu. Funkcionalita NX DraftingPlus je dostupná pro vytváření výkresů ze 3D modelů i pro tvorbu z 2D návrhů, kde zachovává napříč systémem NX plnou kompatibilitu dat.

Prostředí pro tvorbu výkresů, stejně jako NX DraftingPlus, nyní synchronizují přístup pro použití vlastních výkresových značek a symbolů skrze zmiňovanou knihovnu Reuse Library. Podporován je navíc přímý import symbolů a výkresů ze systému I-deas, nebo formátů ASC/DWG, DXF/DWG a IGES.

Plná funkčnost NX DraftingPlus je dostupná též v samostatné 2D aplikaci NX Power Drafting. Toto řešení je použitelné jednak jako nástroj pro tvorbu detailních výrobních výkresů za použití 3D modelů a sestav, tak i jako výkonný systém pro konstrukci ve 2D prostředí.

VIDEO: Jak funguje NX DraftingPlus (YouTube)

(Zdroj: Siemens PLM Software)

Komentáře