Systém NX 7.5 je slovy společnosti Siemens PLM Software novým synonymem pro produktivní konstrukci, výpočty a obrábění. Vylepšená synchronní technologie a nová funkčnost HD3D tento výrok potvrzují.

Velkou novinkou aktuální verze strojírenského 3D CADu NX je uvedení tzv. HD-PLM prostředí HD3D, které jej propojuje s řešením Teamcenter pro řízení a správu dat. Výledkem je zobrazení informací nezbytných pro týmovou spolupráci přímo ve vizuálním prostředí CAD systému. HD3D tak všem zainteresovaným poskytuje okamžitý a názorný přehled o projektu.

Zobrazením informací přímo ve 3D prostředí je možné získat představu o stavu projektu, vlivu změn, zodpovědnosti týmů, aktuálních problémech, nákladech, dodavatelích, atd. K přehlednosti přispívají možnosti přiřazení barevnosti dle rozpracovanosti, interaktivní odkazy, nebo legendy k vybraným objektům. Tyto a další nástroje prostřední HD3D dávají uživateli možnost rychle vyhodnocovat situaci a činit rozhodnutí podložená fakty.

Funkčnost High Definition 3D (HD3D) poskytuje dosud nevídaný přehled o rozpracovanosti
návrhu tím, že přímo do modelu promítá stav projektu ze systému Teamcenter.

Již ve výchozím stavu nabízí nástroj HD3D množství přednastavených zpráv. Okamžitě po instalaci je možné začít využívat správu vlastnictví, stavu součástí, projektu, atd. Samozřejmě je možné měnit parametry výstupu zpráv, nebo vytvářet jejich vlastní šablony.

Zobrazení pomocí HD3D je využitelné také pro NX Check Mate – nástroj pro kontrolu dle standardních podmínek zachovávající konzistentnost a kvalitu CAD dat podle nastavených firemních a průmyslových standardů. HD3D v něm zpřehledňuje definici kontrol, jejich spouštění a následné ověřování výsledků a eventuální opravy v rámci NX. Přímo na 3D modelu mohou být zobrazeny interaktivní odkazy informující o aktuálním stavu testů a dávají tak uživateli přehlednou informaci o celkové situaci. K řešení eventuálních problémů lze využít možnosti otevření a úpravu, nebo opravu dotčené součásti přímo z prostředí HD3D.

Výhody synchronní technologie se nyní týkají i modelování volných ploch (freeform
modeling). Sada těchto nástrojů umožňuje tvarovat takřka jakoukoliv geometrii.

Zpětná parametrizace volné geometrie

V podobě synchronní technologie, která prošla dalším vývojem, NX kombinuje výhody parametrického modelování založeného na historii spolu s rychlostí a flexibilitou exaktního modelování nezávislého na historii.

Použití importovaných nebo konvertovaných modelů je spolehlivější díky zdokonalené optimalizaci, jež probíhá na základě zjednodušení typů povrchů, jejich spojováním, zvýšením přesností hran a převedením B-povrchů zaoblení na analytické povrchy tvořené valící se kuličkou. Takto importované povrchy se snadněji upravují a geometrie je konzistentnější. Další vylepšení synchronní technologie se týkají oblastí filtrů výběru, tvorby pole prvků, tenkostěnných prvků, práce se sestavami nebo úprav pomocí řezů.

Synchronní technologie navíc umožňuje zpětnou parametrizaci. V NX 7.5 jsou pro tento účel připraveny možnosti zamykání takových parametrizujících prvků a vytváření pevných vazeb, díky nimž lze vynutit požadované chování modelu v prostředí historicky nezávislého modelování a vnášet tak do modelu plně řiditelný konstrukční záměr.

(Zdroj: Siemens PLM Software)

Komentáře