S ohledem na současné moderní trendy v oblasti konstruování se rozšiřují možnosti konstrukčních programů o topologickou optimalizaci. 

Topologická optimalizace ve spojení s aditivní výrobou představuje významnou úsporu materiálu, která s sebou přináší pozitivní přínos nejen v automobilovém a leteckém průmyslu. Případové studie dokládají například úsporu paliva a snížení emisí. Topologická optimalizace využívá dosavadní výpočetní metody, ale současně přináší optimalizovaný tvar součásti, který je lehčí a současně jsou zachovány jeho pevnostní předpoklady. Jak se topologická optimalizace používá v SolidWorksu Simulation se dozvíte v bezplatném on-line semináři, který se koná 25. května 2018 od 10 hodin. Registraci můžete provést prostřednictvím elektronického formuláře.

Komentáře