Seminář pod názvem Uvedení platformy Simcenter je určen inženýrům, které zajímá, jak pracovat s  moderní platformou pro analýzy, simulace a testování výrobků.

Zájemci se seznámí s možnostmi simulace celého systému výrobku pomocí moderních 1D nástrojů, novinkami v oblasti 3D analýz a simulací a především vylepšeními v oblasti testovacího a měřícího zařízení – například v oblastech NVH, PBN  a dalších.

Řešení Simcenter kombinuje simulační a fyzikální testování s inteligentním vytvářením zpráv a analýzou dat, umožňujícími vytvořit virtuální digitální dvojčata pro přesnější predikci výkonnosti produktů ve všech fázích jejich vývoje. Díky tomu mohou firmy přicházet s inovacemi, a to s větší jistotou, rychleji a s nižšími náklady.

Na programu budou mimo jiné praktické ukázky 1D a 3D simulací i praktické ukázky fyzického testování. Odborné konzultace vývojových problémů poskytne partnerská společnost TechSim.

Bezplatný seminář se koná:

  • 1. února 2017 v hotelu Barceló v Praze (Na Strži 32, Praha 4),
  • 2. února 2017 v hotelu Courtyard By Marriot v Brně (Holandská 12, Brno-Střed).
Simcenter pomáhá zpracovávat analýzy, simulace a testování výrobků. Obrázek: Siemens
Simcenter pomáhá zpracovávat analýzy, simulace a testování výrobků. Obrázek: Siemens

Implementace výkonných víceoborových simulačních procesů Simcenter umožňuje zefektivnění vývojových procesů, a snaží se využívat více prediktivní přístup. Tyto procesy jsou podloženy nejvýkonnějšími softwarovými i hardwarovými testovacími řešeními, které umožňují co nejlépe realisticky modelovat a nejefektivněji testovat komponenty a konečný výrobek.

Zájemci o seminář se již mohou registrovat prostřednictvím elektronické přihlášky. Program rozdělený dvou bloků (praktické ukázky a fyzické testování) je totožný po oba dva dny.

Komentáře