Zúčastněte se odborného semináře ve společnosti ABB Elektro Praga a inspirujte se, jak užitečné může být využívání PLM systému při realizaci cílů výrobního podniku.

Registrujte se ještě dnes na www.aveng.cz. Zajistěte si svou účast včas, kapacita semináře je omezená.

Na semináři se dozvíte:
  • Jaké přínosy má pro společnost ABB Elektro Praga využívání PLM systému
  • Jakým způsobem se PLM systém využívá při vývoji, přípravě výroby, výrobě a kontrole jakosti výrobků v ABB Elektro Praga
  • Jak aplikovat přístup ABB při využití PLM systému pro získání konkurenční výhody Vašeho podniku
Přednášející:
Ing. Milan Kozák, ABB Elektro Praga

Má více jak patnáctiletou zkušenost s řízením vývoje výrobků a konstrukce vstřikovacích forem. Je spoluautorem konceptu CAD – PLM systémů v ABB Elektro Praga a je aktivním uživatelem PLM systému. Představí způsob a rozsah využívání PLM v ABB Elektro Praga, rozsah nasazení, přínosy pro podnik a pro uživatele, stejně jako důvody nasazení PLM systému a zkušenosti z jeho implementace.

Ing. Pavel Hrubý, AV ENGINEERING

Více jak osmnáct let má praxi v oblasti konzultace vývojových procesů s podporou CAD – PLM systémů a před tím pět let praxi jako CAD konstruktér. Odpoví na otázku, jak pomáhá PLM systém Windchill při zajišťování obchodních cílů výrobních podniků a při podpoře vývojových projektů.

Účastníci semináře:

Část semináře bude věnována otázkám a odpovědím. Odnesete si informace užitečné pro Vaši práci.

Pro koho je seminář určen:

Technický ředitel – manažer strategického rozvoje – procesní manažer – výrobní ředitel – vedoucí konstrukce – projektový/produktový manažer

Seminář může být užitečný pro všechny, kteří se zabývají otázkou jak zajistit plnění cílů podniku v oblasti vývoje výrobku a řízení jeho životního cyklu, jak organizovat a řídit předvýrobní procesy, jak zkrátit čas dodávky výrobku a jak při tom snížit náklady.

Účast na semináři je bezplatná, včetně občerstvení. Detailní informace obdržíte po registraci.

Místo konání:  

ABB s.r.o., org. jednotka Elektro Praga
Reslova 3
Jablonec Nad Nisou

Termín: čtvrtek, 8. 11. 2012
Čas: 10:00 – 14:30

Komentáře