Společnost SolidVision, s.r.o., vás srdečně zve na dopolední seminář Elektrotechnická zapojení a chlazení elektroniky v SolidWorks, který pořádá 20. 2. v Brně a 7. 3. v Praze. 


Výrobky v dnešní době obsahují řadu elektrických systémů, např. napájecí systémy, uživatelské ovládání, složitou kabeláž nebo kabelové svazky. Cílem tohoto semináře je představit možnosti nové aplikace SolidWorks Electrical, která pomáhá integrovat 2D a 3D návrhy elektrických systémů v reálném čase. Dozvíte se například jak vytvářet schémata, používat knihovny, vytvořit 3D trasy vodičů atp.

V druhé části semináře se zaměříme na kritickou oblast návrhů elektronických zařízení – chlazení součástek. S pomocí aplikace Flow Simulation ukážeme simulace a analýzy proudění vzduchu a sdílení tepla v rámci celého zařízení s využitím stávajícího 3D modelu.

Seminář je určen nejen pro konstruktéry, výpočtáře, elektroinženýry, ale i pro management společnosti.

Vstup zdarma po registraci. Občerstvení je zajištěno.

Termíny a registrace:

Z obsahu semináře vybíráme:

SolidWorks Electrical

  • Tvorba schémat ve 2D
  • Použití knihovny součástek
  • Použití a definice kabelů
  • Doplnění modelu o součástky ze schématu
  • Zapojení svorkovnice
  • Vytvoření 3D tras vodičů
  • Propojení 2D a 3D návrhu

Flow Simulation – Electronic cooling

  • Použití Flow Simulation pro analýzu chlazení výkonové součástky
  • Oteplení součástky průchodem proudu
  • Analýza komplexní sestavy

Těšíme se na setkání s vámi.

Komentáře