Software PowerShape dokáže pracovat s objemovou, plošnou, síťovou geometrií i za pomoci přímých úprav.

K tomu umožňuje také zpracování dat ve formě mračen bodů, získaných prostorovým skenováním. Ve strojírenství je využíván zejména k úpravám 3D modelů pro potřeby obrábění.

Hlavní novinkou ve verzi 2013 R2 je grafický posuvník, s jehož pomocí se můžete efektně pohybovat stromem historie úprav v modelu, odhalovat v něm chyby a tyto napravovat nástrojem Solid Doctor, přičemž historie zůstává zachována.

Ukázka práce s posuvníkem pro úpravy modelu v různých fázích jeho rozpracovanosti.
Ukázka práce s posuvníkem pro úpravy modelu v různých fázích jeho rozpracovanosti.

Komentáře