Delcam vydal novou verzi měřicího a kontrolního programu PowerInspect. Hlavní novinkou je bezkolizní automatizovaná změna trasy sondy.

Bezkolizní přejezd spočívá v automatické aktualizaci bodů přejezdů mezi segmenty měření. Dříve byla kolize detekována, ale úprava přejezdu bez kolize se musela provést ruční úpravou bodů přejezdů. Automatizovaná funkce podstatně zrychlí definici přejezdových částí.

Automatizovaný přejezd sondy bez kolize urychlí čas programování. Foto: Delcam
Automatizovaný přejezd sondy bez kolize urychlí čas programování. Nová funkce znázorněna na obrázku dole. Zdroj: Delcam

Další novinkou je např. import mračen bodů ze skenovacích zařízení (MetraScan, HandyScan), vylepšená práce s měřítkem, off-line programování a nastavení předem definovaných parametrů sondy a položek.

Více informací, včetně videoukázek, naleznete na stránce PowerInspect Learning Zone.

3 Comments

Komentáře