Jestliže v něčem SketchUp dlouhé roky vyniká, je to jednoduchost, s jakou v něm lze velmi rychle vytvářet koncepční 3D skici a návrhy tvarů budoucích budov. Nyní již i s podporou okamžitých energetických analýz.

Vyhodnocování energetické náročnosti vašich idejí, které právě jako architekt nebo stavební projektant ztvárňujete do podoby 3D modelu ve SketchUpu, poskytne v reálném čase doplněk Sefaira, který se při výpočtech opírá o cloudovou on-line službu.

Dopady svých rozhodnutí na energetickou náročnost budovy vidí architekt okamžitě již během modelování. Zdroj: Sefaira
Dopady svých rozhodnutí na energetickou náročnost budovy vidí architekt okamžitě již během modelování. Zdroj: Sefaira

Takový software pomůže autorovi budovy řídit se při rozhodování o její tvorbě nejen aktuální náladou, líbivostí a praktickými postřehy, nýbrž také aspekty budoucí ekonomické náročnosti jejího provozu, ačkoliv v této fázi samozřejmě jen v hrubých rysech.

Bližší informace o plug-inu Sefaira najdete na webu Sefaira.com.

Komentáře