Ta přednáška vypadala v programu Autodesk University 2011 zprvu velmi nenápadně. Popravdě, posluchačů, kteří si předem zaregistrovali přednes nazvaný „Třistašedesátistupňový přehled řešení správy dat a životního cyklu od Autodesku“, možná ani nebylo dost na to, aby zaplnili vyhrazený sál.

Klíčové oznámení, že se firma rozhodla vyvinout svůj vlastní PLM systém, však tuto prezentaci posunulo do zcela jiného světla, jehož pomyslná záře byla pro účastníky konference najednou natolik lákavá, že vystoupení muselo proběhnout s patnáctiminutovým zpožděním – to si totiž vyžádala nutnost přinést do konferenční místnosti další židle. Její stávající kapacita prostě návalu zájemců nestačila.

Přednášku uvedl jasný nadpis – TEĎ se všechno mění a taky řada televizních obrazovek, na kterých se v rudé záři prolínalo několik slov. ANYTIME, ANYWHERE… kdo zažil obdobně „revoluční“ epizodu realizovanou právě před rokem v režii konkurenční PTC, mohl být ze slůvka ANY zprvu trochu zmatený. Každopádně se zdá, že výrobci CAD systémů si ho oblíbili. Jako byste s pomocí jejich aplikací opravdu mohli takřka cokoliv.

Spoustu úkonů přitom dělat nejen můžete, ale vyloženě musíte – spolupracovat a komunikovat s kolegy uvnitř firmy i mimo ni, organizovat nějakým způsobem požadavky, spravovat náklady, obchodní procesy, specifikace a především data. Spoustu dat, jejichž objem v posledních letech roste doslova exponenciálně. Abyste se s tímto vývojem dokázali vypořádat, musíte k tomu mít software, který umí vše výše popsané – a to je taky důvod, proč je tady PLM značky Autodesk.

Při definování svého nového produktu firma vycházela z průzkumů mezi svými zákazníky, ze kterých vyplynula spousta zajímavých poznatků. V podobě „mračna“ slov, kde velikost každého odpovídá frekventovanosti výskytu mezi dotazovanými, vyniká, že při dosavadním stavu se PLM software uživatelům autodeskových řešení jeví jako příliš drahý, neflexibilní, časově náročný na zvládnutí, zaměřený na procesy a nikoliv na lidi, komplikovaný z hlediska používání i správy IT a jevící zdání, že je určen jen pro „velké firmy“.

V Autodesku si k těmto požadavkům připsali a ohodnotili řadu dalších, jež by době poplatný systém měl umět naplnit. Z těch nejvýraznějších vyčnívá nezbytnost nepřetržité a okamžité dostupnosti, mobilita, možnost průběžného rozšiřování, řešení rozličných procesů a celková přístupnost.

Třetí mračno pojmů již obsahuje pouze ty termíny, kterým odpovídá řešení navržené Autodeskem: minimální úsilí při zavádění, moderní přístup, intuitivnost, založené na procesech, konfigurovatelné, dostupné, jednoduché, propojené, aplikovatelné na široké spektrum oborů a postavené na cloudu.

Trochu netradičně pojatá a čistě marketingová definice vystihuje PLM systém sestávající z aplikací 360 Nexus, Buzzsaw a Vault, postihujících klíčové procesy výměny a správy dat o výrobcích v kombinaci s dalšími programy firmy Autodesk. Nesoustředí se jen na strojírenství, ale krom Inventoru počítá i se zapojením systémů Navisworks Manage, AutoCAD, Civil 3D, Plant 3D a Revit.

Jak budou profesní implementace konkrétně vypadat, si ukážeme v dalším článku.

Komentáře