Prvenství v certifikaci pro PLM systém Windchill 10, nové certifikace pro školení uživatelů, intenzivní rozvoj služeb pro podporu vývoje prototypů, a v neposlední řadě také obchodní úspěchy, to jsou ve zkratce hlavní důvody spokojenosti při hodnocení loňského roku z pohledu Petra Čevely, který je členem představenstva a ředitelem divize inovace procesů ve společnosti AV Engineering.

Tento článek je součástí seriálu rozhovorů, v nichž ředitelé českých firem působících v oblastech CAD/CAM/PLM hodnotí vývoj trhu v roce 2012. Články publikujeme postupně, aktuální přehled všech již zveřejněných najdete pod tímto odkazem.

CAXMIX: Co vás osobně vloni ve vašem profesním životě nejvíce potěšilo?

Petr Čevela, AV EngineeringPetr Čevela, AV Engineering: Rok 2012 hodnotím pozitivně, a to jak z pohledu dosažených obchodních výsledků, tak rozvoje našich aktivit. Opakovaně potvrzujeme pozici kompetentního partnera PTC v regionu. AV Engineering dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným partnerům PTC v nejvyšší kategorii označované jako Platinum. Naše společnost byla vůbec jako první na světě certifikována pro prodej a podporu PLM řešení Windchill 10.0. Tým naší technické podpory, který v ČR podporuje přes tři tisíce CAD/PLM licencí, opakovaně potvrdil své schopnosti jednak získáním certifikace Authorized Training Partner a Maintenance Services Provider, a také zapojením do mezinárodních PLM implementačních projektů.

V oblasti vývojových služeb „Od konceptu k prototypu jsme dále intenzivně pracovali na rozvoji našich znalostí a dovedností. Spektrum poskytovaných služeb jsme rozšířili o oblast speciálních měření a zkoušek včetně vývoje vlastních unikátních metodik. Náš sloganOd konceptu k prototypu tedy doplňujeme o slovíčko ověřený prototyp.

Nakonec, hodnocení vám vystaví vaši odběratelé. Jsem určitě potěšen, že řada výrobních podniků v ČR i EU spatřuje v dlouhodobé spolupráci s AV Engineering skutečnou hodnotu. Co by si mohl manažer více přát?

Co považujete za největší úspěch vaší společnosti za rok 2012?

AV Engineering je dodavatelskou firmou především v oblasti poskytování CAD/PLM softwaru a služeb zaměřených na inovace a vývoj výrobků ve strojírenství. Jednoduše řečeno zažíváme úspěch tehdy, pokud jsou naši obchodní partneři úspěšní. Pokud se jim daří naplňovat své podnikatelské cíle, pokud dokáží reagovat na rychle měnící se tržní podmínky, pokud rozvíjí své aktivity a my tyto jejich aktivity můžeme podporovat.

Na jaká témata a oblasti se bude vaše společnost zaměřovat letos?

Naše dlouhodobá strategie se v zásadě nemění. Model naší organizace, který synergicky propojuje naši konzultační divizi zaměřenou na podnikové procesy s divizí zabývající se vývojem nových výrobků ve strojírenství, vytváří pro naše obchodní partnery unikátní přidanou hodnotu. Základem našich aktivit vždy byla naše inovativnost, vysoká odbornost, spolehlivost, ale také stabilita, předvídatelnost a loajalita. To jsou hodnoty, které naši partneři od AV Engineering očekávají. S mnohými úspěšně spolupracujeme již 20 let.

Jak hodnotíte vývoj českého trhu se softwarem pro strojírenství za loňský rok a co očekáváte letos?

Záleží, co budeme chápat pod pojmem software pro strojírenství. Do této oblasti je třeba dnes zahrnout vedle konstrukčních, výpočetních nebo výrobních softwarů i další aplikace, které umožní výrobním podnikům dosahovat jejich obchodní cíle. Vždyť řada výrobků je velmi komplexní. Jsou tvořeny vedle mechanické konstrukce také stále častěji třeba elektronikou a řídicím softwarem (tzv. firmware). Tento trend potvrzují mnohé odborné studie. Tím roste potřeba podniků po úplné definici svých výrobků v jejich digitální podobě a zajištění následné schopnosti tyto komplexní digitální informace v procesu řídit. K dalším dynamicky se rozvíjejícím oblastem bude v nadcházejícím období patřit schopnost podniků lépe organizovat své dodavatelské řetězce, řídit kvalitu svých výrobků a zajistit kvalitní dodávky včetně servisu. Z toho je patrné, že sousloví software pro strojírenství získává zcela nový obsah.

Komentáře