Pokud náš web navštěvujete pravidelně, pravděpodobně jste zaznamenali nenápadný odklon výrobců softwaru pro strojírenství od pojmu PLM. Jako by se ho z nějakého důvodu najednou lekli.

Bez softwaru, který vám pomůže udělat pořádek v datech, na nichž spolupracujete s někým jiným, se od určitého stupně složitosti jejich struktury a počtu zapojených pracovníků snad vůbec nemůžete obejít. To je prostě fakt.

Řešení mnozí nalezli ve vytváření všelijakých organizačních tabulek v Excelu, jiní pak dali přednost sofistikovanějšímu přístupu a pořídili si některý PDM systém, anebo dokonce implementovali PLM, což je označení v širším slova smyslu prakticky téhož.

Ať jedno, či druhé, můžete s pomocí systému pro správu dat skutečně ohromným způsobem pokročit v organizaci práce s informacemi, na nichž závisí prosperita vašeho podniku. Je tu však taky druhá strana mince, a to ne zrovna jednoduchý proces zavedení takového systému do firmy, který je tím náročnější a dražší, oč větší je počet pracovišť, jichž se zavádění PDM softwaru týká.

Prohlížeč a chat

Na přelomu let 2012/2013 však možná dochází k zatím nenápadné, nicméně takřka jisté revoluci, kdy se správa dat stane snadno dostupnou prakticky pro každého. Navíc, bez potřeby složitých implementací a bez vynakládání vysokých nákladů na jejich zavádění.

Tento trend se poveze na vlně nastupujících cloudových technologií. Ti pokrokovější uživatelé je již dávno využívají pro sdílení dat v domácích podmínkách i v byznysu. Zmínit můžeme například velmi známý Dropbox, nebo služby spojené s giganty Microsoftem (SkyDrive) a Google (Drive). Tyto již mnohde zcela nahradily neefektivní výměnu souborů přes FTP, nebo nejrůznější webové „úschovny“, avšak chybí jim ona pokročilejší správa dat, bez jaké se neobejdete kdekoliv tam, kde jsou sdílená data zapojena do nejrůznějších vývojových procesů.

I zde však dochází k pokroku. Vedle výše zmíněných servisů se objevují takové, které již nástroje pro základní data management obsahují – například docela slibný Box.com. Teprve nyní však přichází na scénu služba, která je optimalizována přímo pro práci se soubory z CAD systémů.

On-line software pro správu dat při vývoji výrobků GrabCAD Workbench.
On-line software pro správu dat při vývoji výrobků GrabCAD Workbench.

Nazývá se GrabCAD Workbench a stojí za ní autoři známého komunitního webu GrabCAD.com, na němž sdílejí CAD soubory statisíce konstruktérů z celého světa. V polovině dubna GrabCAD představil svůj vlastní cloudový nástroj pro sdílení CAD souborů a správu dat, jenž si vystačí s pouhým internetovým prohlížečem a připojením k internetu.

Služba, jištěná 256bitovým šifrováním, umožňuje zobrazovat obsah souborů z nejpoužívanějších CAD systémů, připomínkovat je, komunikovat nad nimi on-line a navíc zajišťuje automatické zálohování verzí, i automatickou kontrolu revizí.

Ačkoliv zatím netušíme, kolik bude používání GrabCAD Workbench stát, jistě to budou částky zcela směšné ve srovnání s tím, na kolik běžně vyjdou klasické softwary pro správu dat. Nelze asi čekat, že by takováto on-line aplikace mohla zcela nahradit robustní PLM řešení připravené na míru velkému podniku.

Na druhou stranu, na trhu působí veliké množstvích malých a středních firem, které dosud PDM z jakéhokoliv důvodu nepoužívaly a nástroje, jako je GrabCAD Workbench jim k tomu otevírají velmi přístupnou cestu.

2 Comments

    • Dobrý den, hovoříme zde o aplikacích, které jsou pronajímány za ceny mezi 20 až 30 dolary za uživatele měsíčně. Bez (obvykle nemalých) nákladů na implementaci, údržbu, atd. Řeč je však o nástrojích, které pojetí PDM velmi zjednodušují na ty zcela základní úkony – což ovšem v praxi mnoha menším firmám může zcela stačit. Alespoň takto jsem prozatím prezentace těchto nástrojů pochopil já.

Komentáře